Publicerad: 2013-06-27 00:00 | Uppdaterad: 2014-10-29 11:35

Samband mellan Crohns sjukdom och virus

Forskare i Stockholm och Uppsala visar i en ny studie på ett tidigare okänt samband mellan Crohns sjukdom hos barn och ett vanligt förekommande virus — enterovirus — i tarmen. Resultaten, som presenteras i vetenskapstidskriften Clinical and Translational Gastroenterology, öppnar enligt forskarna för nya möjligheter att förstå vad som kan bidra till att den kroniska inflammatoriska tarmsjukdomen uppkommer.

Det är inte känt vad som orsakar Crohns sjukdom. Mutationer i över 140 gener har visats vara associerade med sjukdomen, men denna genetiska koppling räcker inte som enda förklaring. Många av dessa gener spelar viktiga roller i immunförsvaret, vilket lett till teorier om att sjukdomen skulle kunna orsakas av ett nedsatt immunförsvar mot olika mikroorganismer.

På senare tid har forskning visat att några av de gener som är starkast kopplade till sjukdomen är viktiga för immunförsvaret mot en viss typ av virus som har sitt genetiska material i form av RNA, så kallade RNA-virus. Med detta som utgångspunkt har ett tvärvetenskapligt forskarteam etablerats i Sverige för att undersöka vilken roll denna virustyp har för sjukdomen. I forskargruppen ingår läkare och forskare från Uppsala Universitet, Akademiska sjukhuset och Karolinska Institutet. I den aktuella studien undersökte de om RNA-virus kunde påvisas i tarmen hos barn med Crohns sjukdom. Speciellt inriktade de sig på förekomsten av enterovirus, en grupp av RNA-virus som man vet kan infektera tarmslemhinnan.

Studien omfattar nio barn med avancerad Crohns sjukdom och 15 barn som just har debuterat med sjukdomssymtom. Resultaten visar att riklig förekomst av enterovirus i tarmen hos samtliga barn med Crohns sjukdom, medan kontrollgruppen hade inga eller enbart minimala mängder av enterovirus i tarmen. Liknande resultat påvisades med två olika metoder. Enterovirus påvisades inte bara i tarmslemhinnan utan också i så kallade nervcellsganglier i djupare delar av tarmväggen. Receptorer för en grupp av enterovirus påvisades både i tarmslemhinnan och i nervcellsganglier vilket kan förklara hur virus kan ta sig in i nervsystemet i tarmen.

Forskarteamet vill nu gå vidare och undersöka större grupper av patienter och fler kontroller. De vill även utföra experimentell forskning för att undersöka sambandet ytterligare. Studien har finansierats av bland andra landstinget i Uppsala län, Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, Cancerfonden, Karolinska Institutet och Vetenskapsrådet. Ansvarig för arbetet på Karolinska Institutet har varit docent Jonas Fuxe, institutionen för medicinsk biokemi och biofysik samt Yigael Finkel, adjungerad professor, institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset.

Publikation

Human enterovirus species B in ileocecal Crohn's disease.
Nyström N, Berg T, Lundin E, Skog O, Hansson I, Frisk G, et al
Clin Transl Gastroenterol 2013 Jun;4():e38