Publicerad: 2020-04-15 12:50 | Uppdaterad: 2021-03-02 18:01

Så sover du bättre under coronapandemin

Bild av en byst i terrakotta av en sovande människa.
Foto: Jacques Gaimard, hämtad från Pixabay CC0.

Utbrottet av det nya coronaviruset skapar mycket oro vilket i sin tur riskerar påverka sömnen negativt. Samtidigt är det viktigt för både den psykiska och fysiska hälsan att sova bra. Två psykologer vid Karolinska Institutet har nu samlat evidensbaserade tips för god sömn i pandemins tidevarv.

 Hur har råden tagits fram?

– En 'task force' inom European CBT-i Academy, som innehåller några av de mest meriterade forskarna inom området insomni i sina respektive länder, skrev texten tillsammans. Vi bollade via mejl under några intensiva dagar för att snabbt få ut råden. Eftersom de är förankrade i forskning som alla i gruppen är väl bekanta med, så var de egentligen inte så svåra att formulera och sammanfatta, säger Susanna Jernelöv, psykolog och forskare vid institutionen för klinisk neurovetenskap och medlem i European CBT-i Academy.

Varför är det viktigt att sprida råden?

Kerstin Blom och Susanna Jernelöv, fotomontage.
Kerstin Blom och Susanna Jernelöv (fotomontage).

– Många befinner sig mer eller mindre isolerade i sina hem och upplever kanske sömnproblem som de inte haft förut, de kan bero på oro kring viruset eller nya vanor och ovanor. Sömnproblem som uppstår i en krissituation är i allmänhet övergående, men en viss andel riskerar utveckla långvariga sömnbesvär. Nu är det svårt att få information och hjälp från vården - 1177 är nerringda och man vill inte belasta vården i onödan. Samtidigt florerar det mängder av råd som bygger på egna åsikter och ibland missuppfattningar, och det erbjuds ibland vård och ”mediciner” som inte är har stöd i vetenskapen. Då vill vi forskare istället erbjuda kvalitetssäkrad information och evidensbaserade råd. Att följa de här råden kan minska risken för att tillfälliga sömnproblem blir långvariga, säger Kerstin Blom psykolog och forskare vid samma institution.

Till sist: Hur sover ni själva i krisen?

– Jag sover ungefär som vanligt, det vill säga bra. Jag har möjligen ännu mer regelbundna sovtider än vanligt eftersom jag främst jobbar hemifrån och kan styra mina uppstigningstider så att de passar min inre dygnsrytm. Jag får alltid kämpa för att komma upp på morgonen, eftersom jag är en kvällsmänniska som gärna skjuter dygnet framåt om jag tillåter mig det, men nu när det ljusnar mer och mer går det faktiskt lättare än vanligt att komma upp i rimlig tid, säger Kerstin Blom.

– Kerstins beskrivning stämmer väldigt väl för mig också. Jag försöker också verkligen se till att komma ut och promenera helst ett par tre gånger om dagen – morgon, middag och kväll. Det behöver inte vara tre långa turer, även om någon sväng gärna får vara lite längre. Det hjälper mig att sova bättre, säger Susanna Jernelöv.

Publikation

Dealing with sleep problems during home confinement due to the COVID‐19 outbreak: practical recommendations from a task force of the European CBT‐I Academy Altena E et al, Journal of Sleep Research, online 4 April 2020.

Hämta en pdf med alla tips och råd