Publicerad: 2022-02-11 09:57 | Uppdaterad: 2022-02-22 13:57

Rekryteringsprocessen för ny rektor påbörjad

Karolinska Institutets (KI) rektor Ole Petter Ottersen har ett förordnande som sträcker sig till den 28 februari 2023. Mot bakgrund av detta har KI:s konsistorium beslutat att inleda en öppen rekryteringsprocess för att föreslå en rektor och utse en prorektor från och med 1 mars 2023.

Rektor anställs enligt 2 kap 8 § högskoleförordningen genom beslut av regeringen efter förslag från universitetets styrelse – konsistoriet. Anställningen får vara i högst sex år men kan förnyas, dock högst två gånger om vardera högst tre år.