Publicerad: 2023-06-19 12:03 | Uppdaterad: 2023-06-19 12:05

Rekombinanta och justeringsbara hydrogeler av spindeltråd - lämpade för frisättning av läkemedel och cellodling

illustration med olika steg om hur man gör hydrogels
Produktion av bioaktiva hydrogeler. Skapad med BioRender.com.

I en ny studie visar forskare vid Karolinska Institutet att rekombinanta hydrogeler av spindeltrådsprotein har flera attraktiva egenskaper. De kan kapsla in celler och bioaktiva molekyler genom inkubation vid 37°C. De är transparenta, varför man kan övervaka inkapslade celler, och det trådlika nätverket imiterar den extracellulära matrisen. De mekaniska egenskaperna hos dessa hydrogeler matchar de i olika sorters vävnader, och gelerna kan användas för att kontinuerligt frisätta läkemedel.

Konstgjort spindelsilke är ett lovande biomaterial om det tillverkas av proteiner som produceras i heterologa värdar.

Forskare vid institutionen för biovetenskaper och näringslära, vid Karolinska Institutet, har tidigare utvecklat en produktionsmetod för framställning av konstgjord spindeltråd, utan att involvera starka organiska lösningsmedel. Nyligen upptäckte de att rekombinanta mini-spidroiner bildar hydrogeler inom några minuter, om de inkuberas vid 37°C.

Läs mer på den engelska sidan.