Publicerad: 2021-11-01 12:19 | Uppdaterad: 2022-07-27 14:41

Rehabilitering på patientens villkor – professorsföreläsning med Susanne Guidetti

Susanne Guidetti står i en föreläsningssal och håller sin professorsföreläsning
Susanne Guidettis professorsföreläsning vid NVS. Foto: Annika Clemes

– Jag vill verkligen att min forskning ska bidra till låg- och mellaninkomstländer, sa Susanne Guidetti när hon höll sin professorsföreläsning fredagen den 22 oktober på temat ”Rehabilitering på patientens villkor”.

Ann-Helen Patomella, chef för sektionen för arbetsterapi, NVS,står vid podiet och introducerar Susanne Guidettis professorsföreläsning
Ann-Helen Patomella, chef för avdelningen för arbetsterapi, NVS, introducerar Susanne Guidettis professorsföreläsning. Foto: Annika Clemes

Egentligen blev hon professor i arbetsterapi redan i februari 2020, men hade valt att vänta med sin föreläsning till efter pandemin för att få göra den fysiskt inför sittande publik. Det gav utdelning då sal H2 i ANA 23 fylldes av kollegor, vänner och familj.

Hon inledde sin föreläsning med att poängtera att hon gärna talar i vi-form, då hon ser sin forskning som ett teamarbete och att hon är en lagspelare.

– Jag har mycket att tacka många för, sa hon.

Susanne berättade om sin resa inom forskningen. Hon har alltid fokuserat på rehabilitering och särskilt med de förändringar som blir för personer efter en stroke, då livsvärlden upplevs kaotisk och splittrad. Hon ser aktiviteter som en källa till mening med livet och brinner för att patienter ska kunna återgå till en meningsfull vardag efter att ha drabbats av stroke.

Susann Guidetti föreläser om sin forskning
Susanne Guidetti berättar om sin forskning fram till professorstiteln. Foto: Annika Clemes

Susanne har forskat i olika kontexter och på flera olika geografiska platser som bland andra Uganda, Kenya och Danmark och lärt sig att det är viktigt att studera komplexiteten och förstå kontext då man inte bara kan ta en intervention till exempel till Kenya och tro att det ska fungera som i Sverige.

Susanne hyser ett starkt band till Uganda, som är ett land med få arbetsterapeuter och lite rehabilitering. Där har hon genom projektet F@ce utvecklat en intervention som handlar om att stödja patienterna i sin rehabilitering genom att använda mobiltelefoner. Mobiler är idag något som i princip alla invånare har även i Uganda, och genom dem kan man dagligen både påminna patienterna om deras aktivitetsmål för dagens rehabilitering samt be dem göra en utvärdering vid dagens slut.
– Men att utveckla en intervention är inte en rak väg, konstaterade hon.

Susanne avslutade sin föreläsning med att tacka sin forskargrupp HELD och alla sina chefer.
– Tack vänner och framför allt tack till min familj. Utan er skulle jag inte klara detta, sa hon.

Kerstin Tham – tidigare bland annat chef för avdelningen för arbetsterapi, numera rektor vid Malmö universitet – höll avslutningsvis ett inspelat tal på storskärm, där hon berättade att Susanne är hennes första doktorand som blir professor och vilken stolthet hon känner för det. Kerstin betonade också att Susanne gör forskningen levande.

Efteråt var det mingel utanför lokalen, där många höll tal och ville hylla vår nya professor. Lena von Koch, tidigare forskargruppledare för HELD, ringde också upp och var med en stund på högtalartelefon, där hon både gratulerade samt betonade vikten av den forskning som hela HELD-gruppen har fortsatt att driva, nu tillsammans med Susanne.  

Många människor som minglar efter Susanne Guidettis professorsföreläsning utanför sal H2.
Mingel efter Susanne Guidettis professorsföreläsning. Foto: Annika Clemes
Professorskollegan Staffan Josephsson höll tal för Susanne i minglet.
Professorskollegan Staffan Josephsson var en av dem som höll tal för Susanne i minglet. Foto: Annika Clemes
Mingel utanför H2.
Minglet forsatte sent på fredagseftermiddagen. Det var många som ville gratulera Susanne. Foto: Annika Clemes