Publicerad: 2024-03-01 11:04 | Uppdaterad: 2024-03-01 11:05

Vanliga läkemedel mot diabetes kan förbättra utfallet efter stroke

Stroke patient in hospital bed.
Foto: Getty Images

Personer med typ 2-diabetes har en ökad risk för stroke och ett försämrat utfall efter att ha drabbats av stroke. Nu har forskare vid Karolinska Institutet visat att utfallet efter stroke är avsevärt förbättrat hos möss med fetma och typ 2-diabetes som har behandlats med SGLT-2-hämmare (diabetesläkemedel). Resultaten publiceras i den vetenskapliga tidskriften Cardiovascular Diabetology och kan ha klinisk relevans för strokerehabilitering vid typ 2-diabetes.

Antalet personer med diabetes i världen förväntas öka till 700 miljoner år 2045. Stroke är en vanlig komplikation hos personer med typ 2-diabetes som även har en försämrad prognos efter stroke. Natrium-glukos cotransporter-2 (SGLT-2)-hämmare är en klass av orala läkemedel som sänker blodsockret hos vuxna med typ 2-diabetes. Denna typ av behandling kan skydda mot kardiovaskulära komplikationer vid typ 2-diabetes, men om de förbättrar återhämtningen efter stroke är okänt.

Forskare vid Karolinska Instututet visar nu att om SGLT-2-hämmare ges efter stroke hos diabetiska möss förbättras deras funktionella återhämtning avsevärt.

Ellen Vercalsteren, Postdoktor
Ellen Vercalsteren, Postdoktor

– Vi kan inte direkt översätta denna kunskap till människan, men vi kan heller inte utesluta att personer med diabetes efter stroke kan komma att ha fördelar om de behandlas med SGLT-2-hämmare, säger Ellen Vercalsteren, postdoktor vid Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet (KI SÖS) och förstaförfattare av studien.

Forskarna planerar nu att gå vidare och studera potentiella samband mellan olika diabetesbehandlingar och strokeutfall i större observationella studier.

Studien har skapats av Vladimer Darsalia och Cesare Patrone vid NeuroCardioMetabolgruppen, Institutionen för Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset och är resultatet av ett samarbete med Translational Neurology Group, Institutionen för Klinisk Vetenskap, Wallenberg Neuroscience Center vid Lunds Universitet, Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG och Internmedicin vid Södersjukhuset.

Studien finansierades av Hjärnfonden, Ulla Hamberg Angeby och Lennart Angebys Stiftelse, Vetenskapsrådet, STROKE-Riksförbundet, ALF och Hjärt-Lungfonden.

Publikation

The SGLT2 inhibitor Empagliflozin promotes post-stroke functional recovery in diabetic mice, Ellen Vercalsteren, Dimitra Karampatsi, Carolina Buizza, Thomas Nyström, Thomas Klein, Gesine Paul, Cesare Patrone & Vladimer Darsalia, Cardiovascular Diabetology, online 29 Feb 2024, doi: 10.1186/s12933-024-02174-6