Publicerad: 2024-04-19 10:00 | Uppdaterad: 2024-04-19 13:12

Regeringen beslutar att KI får återlämna kvarlevor till Finland

Kyrkoruinen på den äldre kyrkogården i Pälkäne. Härifrån kommer ett större antal av de sammanlagt 82 kvarlevor som nu ska återlämnas från KI till Finland.
Kyrkoruinen på den äldre kyrkogården i Pälkäne. Härifrån kommer ett större antal av de sammanlagt 82 kvarlevor som nu ska återlämnas från KI till Finland. Foto: Wikimedia Commons.

Regeringen har beslutat att Karolinska Institutet får återlämna de kvarlevor från Finland som finns i KI:s anatomiska samling. Frågan om återlämning av de finska kvarlevorna väcktes av kommittén för återlämnande av finska kvarlevor 2018. KI har länge arbetat för den här möjligheten.

Kvarlevorna från Finland fördes till KI under 1800-talet och infogades i den anatomiska samling som skapades av KI-professorerna Anders och Gustaf Retzius.

Merparten av de finska kvarlevorna är arkeologiska, och samlades in av tre KI-forskare från ödekyrkogårdar i Finland under en resa sommaren 1873. KI har bett om ursäkt för de tre forskarnas agerande.

KI drivit frågan om återlämnande

Frågan om de finska kvarlevorna har varit komplicerad eftersom praxis saknas för återlämningar mellan självständiga nationer. 

I oktober 2022 skickade KI:s rektor Ole Petter Ottersen en skrivelse till den svenska regeringen där han underströk att KI vill återlämna kvarlevorna till Finland. 

Maria Josephson
Maria Josephson. Foto: Peter Josephson.

– Vi välkomnar regeringens beslut och ser fram emot att arbeta tillsammans med finska myndigheter för att genomföra återlämningen värdigt och bra, säger Maria Josephson, Medicinens historia och kulturarv, KI. 

Det finns ännu inga bestämda datum för när återlämningen ska genomföras.