Publicerad: 2017-01-10 09:00 | Uppdaterad: 2017-04-06 16:38

Protein som hämmar och minskar effekt av cellgiftsbehandling identifierat

Forskare vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset har tillsammans med kollegor från SciLifeLab och universitetet i Heidelberg identifierat ett protein som spelar en avgörande roll för effekten av cytarabin – det viktigaste läkemedlet mot akut myeloisk leukemi. Resultaten publiceras i den vetenskapliga tidskriften Nature Medicine.

I världen diagnosticeras cirka 350 000 personer varje år med akut myeloisk leukemi (AML), en aggressiv form av blodcancer. Endast 25 procent av dessa patienter lever fem år senare. För drygt tjugo år sedan förbättrades överlevnaden genom användning av höga doser av cellgiftet cytarabin. Effekten av cytarabin avtar med tiden hos en del patienter och mePorträttfoto Nikolas Heroldkanismen bakom denna resistensutveckling har i stort sett varit okänd. Men i den aktuella studien, som omfattar analyser av 300 patienter, visar forskarna att ett protein – SAMHD1 – spelar stor roll för den uteblivna effekten av cytarabinbehandlingen. Studien visar att SAMHD1 minskar effekten av cytarabin i leukemiceller och att leukemiska celler med lägre nivåer av SAMHD1 svarar bättre på cytarabinbehandling. Forskarna kunde även göra leukemiceller mer känsliga för cellgiftet cytarabin genom att blockera proteinet.

– Resultaten är av stor betydelse för att bättre kunna förstå farmakologin av cytarabin vid leukemi. Vår förhoppning är att resultaten på sikt ska bidra till förbättrad behandling av akut myeloisk leukemi genom att cytarabinbehandling kombineras med ämnen som blockerar SAMHD1. Dock krävs först fler studier, säger Nikolas Herold, forskare vid Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet.

Translationellt samarbete

Sean G RuddHerold är tillsammans med forskaren Sean Rudd försteförfattare i den aktuella studien. Forskningen har genomförts i samarbete med bland andra medarbetare från Jan-Inge Henters och Thomas Helledays respektive forskargrupper vid Karolinska Institutet samt Torsten Schallers forskargrupp vid Heidelbergs universitet. Resultaten är en frukt av ett framgångsrikt translationellt samarbete mellan forskare från Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset och SciLifeLlab, säger Nikolas Herold.

Finansiärer

Forskningen har finansierats av bland andra Barncancerfonden, Cancerfonden, Vetenskapsrådet, Radiumhemmets Forskningsfonder, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Swedish Pain Relief Foundation, Torsten Söderbergs Stiftelse, Ragnar Söderbergs stiftelse, David och Astrid Hageléns stiftelse, Stockholms läns landsting (ALF), German Research Foundation (DFG) och delvis genom forsknings- och utbildningsdepartementet i Tyskland via projektet Immunoquant och HIVERA: EURECA-projekt. S.G.R. stöds av ett EMBO-stipendium. Chemical Biology Consortium Sweden finansieras av Vetenskapsrådet, SciLifeLab och Karolinska Institutet.

Publikation

Targeting SAMHD1 with the Vpx protein to improve cytarabine therapy for hematological malignancies
Nikolas Herold, Sean G Rudd, Linda Ljungblad, Kumar Sanjiv, Ida Hed Myrberg, Cynthia B J Paulin, Yaser Heshmati, Anna Hagenkort, Juliane Kutzner, Brent D G Page, José M Calderón-Montaño, Olga Loseva, Ann-Sofie Jemth, Lorenzo Bulli, Hanna Axelsson, Bianca Tesi, Nicholas C K Valerie, Andreas Höglund, Julia Bladh, Elisée Wiita, Mikael Sundin, Michael Uhlin, Georgios Rassidakis, Mats Heyman, Katja Pokrovskaja Tamm, Ulrika Warpman-Berglund, Julian Walfridsson, Sören Lehmann, Dan Grandér, Thomas Lundbäck, Per Kogner, Jan-Inge Henter, Thomas Helleday & Torsten Schaller
Nature Medicine, publicerad online 9 januari 2017, doi: 10.1038/nm.4265