Publicerad: 2020-05-14 14:11 | Uppdaterad: 2020-05-14 14:17

Projekt vid KI del av nationellt forskningsprogram kring covid-19

Colored visualisation of electron microscopy photo of the coronavirus COVID-19

SciLifeLab lanserar nationella forskningsprogram tillsammans med Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Projekten fokuserar på att bekämpa coronapandemin med hjälp av den infrastruktur som finns vid SciLifeLab. Ett stort antal av projekten leds av forskare vid Karolinska Institutet.

I slutet av mars utlyste SciLifeLab medel för covid-19-relaterad forskning, med finansiering från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Utlysningen var öppen för forskare i hela Sverige, och syftade till att skapa ett omfattande program för att bekämpa coronaviruset. Totalt inkom 285 ansökningar varav 67 stycken nu beviljats finansiering. Utöver förmåga att skapa kunskap av direkt nytta för att bekämpa coronapandemin, valdes projekten ut baserat på vetenskaplig kvalitet och möjlighet att forma synergier, samarbeten, och bidra till ”open data”.

Biobanker

 • The COMMUNITY Study- COVID-19 Biomarker and Immunity Study
  Charlotte Thålin, Karolinska Institutet/Danderyd Hospital

Virusdiagnostik

 • Simple and cheap remote test for infection based on HCR
  Björn Högberg, Karolinska Institutet
   
 • iLACO-Sweden
  Vicent Pelechano, Karolinska Institutet
   
 • Extraction-free high-sensitive RT assay for SARS-CoV-2 RNA detection
  Björn Reinius, Karolinska Institutet

Virusets mutationsmönster

 • COVseq – Developing COVseq for mass-scale SARS-CoV-2 sequencing
  Nicola Crosetto, Karolinska Institutet
   
 • Analysis of essential genes and validity as drug targets
  Tomas Nyman, Karolinska Institutet

Storskalig och högkvalitativ serologi

 • Characterization of the B cell response during SARS-CoV-2 infection
  Karin Loré, Karolinska Institutet

Biomarkörer och systemimmunologi

 • Systems immunology analyses of the cytokine storm in COVID-19
  Petter Brodin, Karolinska Institutet

Systembiologi av virusinfekterade celler

 • Immediate molecular response to SARS-CoV-2 infection
  Jonas Klingström, Karolinska Institutet
   
 • Viral-host interaction of SARS-CoV-2 protein corona
  Maria Pernemalm, Karolinska Institutet      
   
 • Genetic screens to identify novel determinants of SARS-CoV-2 infection
  Oscar Fernandez-Capetillo, Karolinska Institutet    
   
 • CoronaCETSA
  Leo Hanke, Karolinska Institutet    
   
 • Identification of host factors targeted by coronaviruses by Thermal proteome profiling
  Oscar Fernandez-Capetillo, Karolinska Institutet    
   
 • High throughput imaging platform
  Erdinc Sezgin, Karolinska Institutet                
   
 • Cas13-CoV
  Claudia Kutter, Karolinska Institutet

Läkemedelsutveckling och utvärdering av befintliga läkemedels effekt mot covid-19

Data-driven virusforskning – modeller och AI

 • COVID-19 – a population-based project of ICU patients
  Emma Larsson, Karolinska Institutet (kombinerat med nedan)
   
 • Characterization of ICU treated COVID patients in Sweden
  Jonathan Grip, Karolinska Institutet (kombinerat med ovan)