Publicerad: 2022-09-02 12:54 | Uppdaterad: 2022-09-22 10:40

Professor Magnus Ingelman-Sundberg tilldelas R.T. Williams Distinguished Scientific Achievement Award

Magnus Ingelman-Sundberg vid institutionen för fysiologi och farmakologi belönas med R.T. Williams Distinguished Scientific Achievement Award 2022. Som ett erkännande för hans enastående vetenskapliga bidrag inom området läkemedelsforskning.

Personalporträtt Biomedicum
Professor Magnus Ingelman-Sundberg Foto: Johannes Frandsén

ISSX främjar och uppmuntra tvärvetenskaplig och innovativ forskning om upptag, metabolism och biologiska effekter av läkemedel och andra kroppsfrämmande ämnen. R.T. Williams Distinguished Scientific Achievement Award ges till en ISSX-medlem i världen som har gjort betydande och framstående vetenskapliga bidrag till forskningsområdet under en längre period. Fokus för detta pris är individens vetenskapliga prestationer och syftar till att uppmärksamma den bästa forskaren inom området, internationellt. Priset delas ut vart tredje år. 

Professor Magnus Ingelman-Sundberg kommenterar sin utmärkelse:

– Priset baseras på ett livslångt forskningsarbete och innebär ett fint erkännande av kvalitén på den forskning som utförts.

Priset delas ut på ISSX/MDO kongressen i Seattle, USA den 13 september 2022.