Publicerad: 2020-02-20 10:56 | Uppdaterad: 2020-03-05 11:23

Prisbelönt kurs i bäckenbottenhälsa ges nu som interprofessionell uppdragsutbildning

Till hösten kommer kursen ”Bäckenbottenhälsa - prevention och rehabilitering 4,5 hp” erbjudas som uppdragsutbildning. Utbildningen, som riktar sig till legitimerad sjukvårdspersonal, har tidigare getts som en längre fristående kurs på Karolinska Institutet. Intresset för den fristående kursen är mycket stort med många fler sökande än platser. Kursledarna belönades nyligen med 2019 års Gyllene Äpple* för sitt arbete med att utveckla den fristående kursen.

Female pelvis

Många människor lider av bäckenbottenproblem, men får inte alltid den hjälp de behöver. Kursledaren Birgitta Nordgren, medicine doktor i fysioterapi och adjunkt, har därför utvecklat den fristående kursen även som en uppdragsutbildning för att fler yrkesverksamma inom vården ska få kunskap inom bäckenbottenhälsa.

Denna interprofessionella utbildning är unik i sitt slag. Kursen är på avancerad nivå och har bäckenbotten och bäckenbottendysfunktion i fokus. Samtliga föreläsare har spetskompetens och kursen är förankrad i teorin och innefattar ett kliniskt perspektiv. Kursen riktar sig till fysioterapeuter, barnmorskor, uro- och tarmterapeuter och läkare som arbetar inom kvinnohälsa.

 

*Gyllene Äpplet delas ut en gång om året för initiativ som leder till förbättringar för både individer och verksamheter inom Region Stockholm.

Om kursen Bäckenbottenhälsa - prevention och rehabilitering, 4,5 hp

Kursen ger ökad kunskap och kompetens om bäckenbottens normalfunktion och dysfunktioner avseende blåsa, tarm och smärttillstånd. Du får även kliniska verktyg och bedömningsmetoder för att utföra undersökningar och behandlingar. Verktygen grundar sig på ett vetenskapligt förhållningssätt och gällande riktlinjer vilket ökar patientsäkerheten och kvaliteten.

Mer information och anmälan.

Dokument

Kontakt

Susanna Sjunneryd Projektsamordnare