Publicerad: 2020-03-09 11:37 | Uppdaterad: 2020-03-09 11:41

Prevention och prognos för livmoderhalscancer

Jiayao Lei avhandling tar upp frågor om prevention och prognos för livmoderhalscancer och samspelet mellan infektion med humant papillomavirus (HPV), vaccination och screening och ger nya insikter för evidensbaserade beslut inom vården.

HPV är den främsta orsaken till livmoderhalscancer. Det är välkänt att HPV-infektion kan orsaka livmoderhalscancer, och att man genom vaccination mot HPV (primärprevention) och genom screening (sekundärprevention) kan förebygga sjukdomen.

Jiayao visar att screening mot livmoderhalscancer effektivt kan reducera risken för adenoskvamös livmoderhalscancer och andra ovanliga typer av livmoderhalscancer, vilket inte var känt tidigare. I avhandlingen demonstreras också för första gången att HPV-vaccination tydligt minskar risken att insjukna i livmoderhalscancer på befolkningsnivå. I och med införande av HPV-vaccination minskar effektiviteten för screening med cytologisk testning att upptäcka förstadier till livmoderhalscancer för de som är vaccinerade och detta gäller särskilt för de kvinnor som har vaccinerats tidigt i livet. Därför behöver alternativa screeningstrategier övervägas för dagens unga kvinnor. Jiayao visar också att förekomsten av s.k. hög-risk HPV i livmoderhalscancer tydligt påverkar sjukdomens prognos och att detta skulle kunna användas som ett komplement till redan etablerade kliniska prediktorer.

Avhandlingen ökar kunskapen om hur man bäst förebygger livmoderhalscancer och förbättrar prognosen för dem som insjuknar. Resultaten kan användas för framtida evidensbaserade beslut och policy-förändringar för att effektivt förebygga denna sjukdom.

Den 20 mars försvarar Jiayao sin avhandling "Prevention and prognosis of cervical cancer: the interplay of human papillomavirus, vaccination and screening".

Jiayaos opponent är Professor Karen Canfell från School of Public Health vid University of Sydney. Professor Canfell är också chef för Cancer Research Division vid Cancer Council NSW i Australien. Jiayaos handledare är Pär Sparén, Miriam Elfström, Joakim Dillner och Fang Fang.

Tid: 09:00

Plats: Föreläsningssalen Atrium, Nobels väg 12B, Karolinska Institutet, Solna

Läs avhandlingen i KI:s öppna arkiv

Profile image

Jiayao Lei

Biträdande Lektor

Kontakt

Jiayao Lei Biträdande Lektor