Publicerad: 2017-05-30 09:25 | Uppdaterad: 2017-05-30 09:47

Prestigefullt stipendium till forskning om behandling av stroke hos patienter med demens

Sara Garcia-Ptacek, postdoc vid sektionen för klinisk geriatrik, har tilldelas ett stipendium för postdoktoral utbildning i medicinsk vetenskap av Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning (SSMF).

Medlen tilldelas för projektet ”Behandling av stroke och kognitiva effekter av statiner hos patienter med demens”, totalt handlar det om 608 000 kronor över två års tid.

Sara Garcia-Ptacek. Photo: Selma Wolofsky