Publicerad: 2024-03-12 11:45 | Uppdaterad: 2024-03-12 14:38

Pradeepa Pushparaj tilldelas Sven Gards stipendium år 2024

Pradeepa Pushparaj skrev sin avhandling vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi vid Karolinska Institutet. Hon tilldelas Sven Gards stipendium för bästa avhandling i virologi år 2023.

Pradeepa Pushparaj
Pradeepa Pushparaj. Foto: Natasa Vukovic

Pradeepa Pushparaj belönas för sin avhandling med titeln: Immunoglobulin gene usage and affinity maturation in antiviral antibodies.

Granskarnas motivering lyder: ”För hennes högkvalitativa och detaljerade studier kring utveckling av antikroppssvaret vid human virusinfektion.

Bedömningen baserar sig på den mycket höga kvaliteten på avhandlingens ingående arbeten, kvaliteten på avhandlingens ramberättelse och på det starka stödjebrevet.