Publicerad: 2022-09-29 14:02 | Uppdaterad: 2022-09-30 13:47

Positiva effekter av omega-3 på immunförsvaret vid svår covid-19

Foto: Getty Images
Foto: Getty Images

Intravenös behandling med omega-3-fettsyror hos äldre patienter med sjukhuskrävande vård av covid-19 verkar kunna ha positiva effekter på immunsvarets förmåga att hantera viruset, enligt en studie från Karolinska Institutet i Stockholm. Studien, som publicerats i tidskriften Clinical and Translational Medicine, skulle i framtiden kunna leda till en kompletterande, kostnadseffektiv behandling av covid-19.

Hos patienter med covid-19 till följd av infektion med sars-cov-2-virus överaktiveras immunförsvaret och kroppens aktivering av vita blodkroppar. Det kan leda till en så kallad systemisk inflammatorisk storm, som förvärrar sjukdomstillståndet och kan orsaka komplikationer som sepsis och hjärtsvikt.

Nu har forskare vid bland annat Karolinska Institutet visat att omega-3-fettsyror kan stimulera en aktiv utläkning av inflammation, utan att hämma immunsvaret. Genom att påskynda inflammationens utläkning utan att kompromettera kroppens immunförsvar skulle det kunna vara möjligt att motverka de allvarligaste komplikationerna av covid-19, tror forskarna.

Stimulerade inflammationsläkande molekyler

Studien genomfördes under 2020, i ett tidigt skede av pandemin när det inte fanns färdiga vaccin. Den omfattar 22 äldre sjuhusvårdade covid-19-patienter, där hälften lottades till intravenös behandling med omega-3-fettsyror i fem dagar och hälften till intravenös tillförsel av motsvarande volymer koksalt.

Magnus Bäck. Foto: Creo Media Group

Behandlingseffekten konstaterades genom att kartlägga inflammatoriska biomarkörer och immunologiska reaktioner.

– Först visade vi att fettsyre-metabolismen till inflammationsläkande molekyler stimulerades hos patienterna som behandlades med omega-3-fettsyror. Genom att isolera immunceller före, under, och efter behandlingen kunde vi visa att immunfunktionen förbättrades, säger Magnus Bäck, överläkare i kardiologi och professor vid institutionen för medicin, Solna, Karolinska Institutet, och studiens sisteförfattare.

De biokemiska analyserna gjordes i samarbete med Craig Wheelocks forskargrupp vid Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet.

Planerar ytterligare studier

Dorota Religa, Professor of Geriatrics.
Dorota Religa. Foto: Stefan Zimmerman

Nu planerar forskarna för större kliniska studier, som kommer behövas för att visa om sjukdomsförloppet vid svår covid-19 förbättras av behandlingen med omega-3-fettsyror.

– Det är viktigt att även våra svagaste och sköra patienter har möjlighet att delta i studier när fienderna, i det här fallet covid-19, anfaller och att de kan kämpa mot sjukdomen med hjälp av medicinen, säger Dorota Religa, överläkare och professor i geriatrik vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet.

– Att stimulera inflammationens utläkning med omega-3-fettsyror har potential att leda till en ny, kostnadseffektiv lågriskbehandling mot covid-19, som komplement till befintlig behandling, säger Magnus Bäck.

Studien har finansierats av Konung Gustaf V:s och Drottning Victorias Frimurarestiftelse. Det finns inga rapporterade intressekonflikter eller industrisponsorer.

Publikation

“Immunomodulation by intravenous omega-3 fatty acid treatment in older subjects hospitalized for COVID-19: a single-blind randomized controlled trial”, Hildur Arnardottir, Sven-Christian Pawelzik, Philip Sarajlic, Alessandro Quaranta, Johan Kolmert, Dorota Religa, Craig E. Wheelock, Magnus Bäck. Clinical and Translational Medicine, Letter to the editor, online 19 september 2022, doi: 10.1002/ctm2.895.