Publicerad: 2019-09-12 10:53 | Uppdaterad: 2019-09-30 14:37

Pierre Le Merre tilldelas 2019 NARSAD Young Investigator Grant

The Brain & Behavior Research Foundation tilldelar sedan 1987 olika typer av forskningsbidrag.

Porträttbild av Pierre Le Merre, postdoc i Marie Carléns forskargrupp på Institutionen för neurovetenskap

NARSAD Young Investigator Grant Program vänder sig till innovativa, banbrytande forskningsprojekt som är relevanta för allvarliga hjärn-och beteendestörningar såsom schizofreni, humörstörningar, ångestsyndrom eller psykiska sjukdomar hos barn och ungdomar.

Pierre Le Merre vid Institutionen för neurovetenskap, Karolinska Institutet, är en av de lovande unga kandidater med innovativa idéer inom området som tilldelas de tvååriga stipendiet.

Utmärkelsen, som medför 35 000 USD per år i två år, kommer att göra det möjligt för honom att identifiera de neuronala substrat som ger upphov till arbetsminne i den främre hjärnbarken. Arbetsminne är en grundläggande möjlighet för att utföra högre kognitiva uppgifter och är negativt påverkat i psykiska sjukdomar så som schizofreni. Denna forskning har för avsikt att förbättra diagnostiseringen och behandlingen av de kognitiva svårigheter hos patienter som lider av schizofreni.