Publicerad: 2023-09-06 16:00 | Uppdaterad: 2023-10-01 15:11

Petter Brodin belönas för framstående forskningsinsatser inom pedriatriken

Barnläkaren Petter Brodin.
Barnläkaren Petter Brodin. Foto: Andreas Lundgren.

Petter Brodin, professor vid Karolinska Institutet, tilldelas Oscar Medins pris 2023 av Svenska Läkaresällskapet (SLS) för hans framstående forskningsinsatser inom pediatriken.

I sin motivering nämner SLS särskilt Petter Brodins forskning om hyperinflammation hos barn med covid-19-infektion, vars resultat har bidragit till en ökad förståelse av detta allvarliga tillstånd.

Petter Brodin är professor vid institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet, och forskar om hur vårt immunsystem formas tidigt i livet. Han arbetar även som barnläkare vid Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset.

– Att få denna uppmuntran i form av Oscar Medins pris från mina kollegor inom Läkarsällskapet ger mig energi att kämpa vidare mot nya upptäckter och förhoppningsvis en bättre vård i framtiden, säger Petter Brodin i ett pressmeddelande från SLS.

Om Oscar Medins pris

Oscar Medins forskningsfond, stiftad av änkefru Gerda Medin, genom testamente 1945 och överlämnad till Svenska Läkaresällskapet 1952, har till ändamål att belöna ”värdefulla av inländska ledamöter av Svenska Läkaresällskapet författade arbeten i pediatrik”. Priset delas ut vart fjärde år.

Kontakt

Izabela Lewalski Kommunikatör