Publicerad: 2018-09-25 12:27 | Uppdaterad: 2018-09-26 08:27

Personer med fibromyalgi har inflammation i hjärnan

Orsakerna bakom det svårbehandlade smärtsyndromet fibromyalgi är till stora delar okända. Med hjärnavbildningstekniken PET har forskare vid Karolinska Institutet och Massachusetts General Hospital nu kunnat visa att centrala nervsystemets immunceller, gliaceller, är aktiverade i hjärnan hos patienter med fibromyalgi. Fynden som publicerats i tidskriften Brain, Behavior, and Immunity öppnar för nya behandlingsmetoder.

Fibromyalgi är ett långvarigt smärtsyndrom med utbredd smärta i muskler och leder, svår trötthet, sömnstörning och kognitiva svårigheter. Den ökade smärtkänsligheten som kännetecknar sjukdomen har kunnat relateras till avvikelser i både struktur och funktion av hjärndelar som är relevanta för smärtupplevelsen.

År 2012 visade Eva Koseks forskargrupp vid Karolinska Institutet att patienter med fibromyalgi hade förhöjda värden av vissa inflammatoriska ämnen, så kallade cytokiner, i ryggmärgsvätskan, vilket tyder på inflammation i centrala nervsystemet. Fynden kunde därefter bekräftas av andra forskargrupper men källan till inflammationen förblev okänd.

Gliaceller aktiveras

Med hjälp av modern hjärnavbildningsteknik, positronemissionstomografi (PET), har Eva Koseks forskargrupp nu kunnat visa att centrala nervsystemets immunceller, så kallade gliaceller, är aktiverade och därmed ger upphov till inflammation i hjärnan.

– Så vitt vi vet är det första gången någon visar att gliaceller är involverade i sjukdomsmekanismerna vid fibromyalgi, säger Eva Kosek, professor vid institutionen för klinisk neurovetenskap på Karolinska Institutet.

Resultaten visar att gliaceller är aktiverade i stora delar av hjärnbarken hos svenska och amerikanska patienter med fibromyalgi. Graden av gliacellsaktivering var dessutom relaterad till hur trötta patienterna kände sig.

Kan minska misstron

– Fynden öppnar upp för utveckling av helt nya behandlingsmetoder för detta, i nuläget mycket svårbehandlade, tillstånd. Det faktum att man i forskningsstudier kan demonstrera objektiva avvikelser i hjärnan hos människor med fibromyalgi kommer förhoppningsvis även att minska den misstro som dessa patienter ofta möts av i sjukvården och samhället, säger Eva Kosek.

I dag uppskattas att ca 200 000 svenskar, övervägande kvinnor, är drabbade av fibromyalgi. Det är sedan tidigare känt att hjärnan hos människor med fibromyalgi har en bristande förmåga att dämpa smärtsignaler vilket leder till att sådant som normalt inte är smärtsamt gör ont om man har fibromyalgi.

Studien var ett samarbetsprojekt mellan Eva Koseks forskargrupp och PET-centrum vid Karolinska Institutet samt Dr. Marco Loggias forskargrupp vid Martinos Center for Biomedical Imaging, Massachusetts General Hospital, USA. Forskningen i Sverige finansierades bland annat genom EU:s sjunde ramprogram och med en donation från familjen Lundblad. Den svenska delen av projektet fick även stöd av Stockholms läns landsting, Vetenskapsrådet, Reumatikerförbundet och Fibromyalgiförbundet.

Publikation

Brain glial activation in fibromyalgia – A multi-site positron emission tomography investigation
Daniel S. Albrecht1, Anton Forsberg1, Angelica Sandström, Courtney Bergan, Diana Kadetoff, Ekaterina Protsenko, Jon Lampa, Yvonne C. Lee, Caroline Olgart Höglund, Ciprian Catana, Simon Cervenka, Oluwaseun Akeju, Mats Lekander, George Cohen, Christer Halldin, Norman Taylor, Minhae Kim, Jacob M. Hooker, Robert R. Edwards, Vitaly Napadow, Eva Kosek2, Marco L. Loggia2
​1Delat förstaförfattarkap, 2Delat sistaförfattarskap
Brain, Behavior, and Immunity, online 14 september 2018, doi: 10.1016/j.bbi.2018.09.018