Publicerad: 2022-11-28 17:00 | Uppdaterad: 2022-11-28 17:12

Cannabisstudier skildras positivt i media oavsett behandlingseffekt

Dekorativ bild
Foto: Getty Images.

I studier där cannabis testas för behandling av smärta ger placebo en betydande smärtlindring. Men cannabisstudierna får stort genomslag i media oavsett vilken effekt behandlingen har, visar forskare från Karolinska Institutet i en studie i JAMA Network Open.

Filip Gedin
Filip Gedin, postdoktor vid Karolinska Institutet. Foto: Stefan Zimmerman.

– Vi ser att cannabisstudier ofta beskrivs positivt i media, oavsett studiernas resultat. Det är problematiskt och kan påverka förväntningarna på smärtlindring vid behandling med cannabis. Ju större positiva effekter en behandling antas ha, desto större potentiella nackdelar kan tolereras, säger Filip Gedin, postdoktor vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, och studiens försteförfattare.

Studien bygger på en analys av publicerade kliniska studier där cannabis har jämförts med placebo vid behandling av smärta. Förändring i smärtintensitet före och efter behandling var studiens primära utfallsmått.

Analysen gäller studier publicerade fram till september 2021. Totalt inkluderades 20 studier med nästan 1 500 personer.

Ingen skillnad mellan cannabis och placebo

Resultaten visar att smärtintensiteten minskar signifikant efter behandling med placebo, med måttlig till stor effekt. Forskarna såg heller ingen skillnad i smärtminskning mellan cannabis och placebo, vilket överensstämmer med resultat från en annan nyligen publicerad meta-analys. 

– Det finns en tydlig och kliniskt relevant placeborespons i studier av cannabis för smärta, säger Filip Gedin.

KI-forskarna undersökte också om det finns ett samband mellan hur stor behandlingseffekt cannabisstudierna visar och vilket genomslag de får, i medier och inom forskning. Genomslag i media mättes med så kallad Altmetri, ett sätt att värdera omnämnanden i media, bloggar och sociala medier. Akademiskt genomslag mättes som citeringar av andra forskare.

Analysen av mediagenomslag omfattade totalt 136 nyheter från massmedier och bloggar. Rapporteringen kategoriserades som positiv, negativ eller neutral, beroende på hur resultaten framställdes när det gällde effekten av cannabis för behandling av smärta.

Stor media uppmärksamhet

Cannabisstudierna visade sig få stor uppmärksamhet i media jämfört med andra publicerade studier. Genomslaget var stort oavsett hur högt responsen för placebo var och oavsett behandlingseffekten av cannabis. Forskarna såg inte heller någon koppling mellan andelen positivt formulerade nyheter en studie fick och effekten av cannabisbehandlingen i den studien. 

Eftersom forskningen kombinerar prövningar med olika upplägg och kvalitet måste resultaten tolkas med försiktighet, konstaterar forskarna.

Forskningen har finansierats av Riksbankens Jubileumsfond. Forskarna uppger att det inte finns några potentiella intressekonflikter.

Publikation

"Placebo Response and media attention in randomized clinical trials assessing cannabis-based therapies for pain: A systematic review and meta-analysis”, Filip Gedin, Sebastian Blomé, Moa Ponten, Maria Lalouni, Jens Fust, Andreé Raquette, Viktor Vadenmark Lundquist, William H. Thompson och Karin Jensen, JAMA Network Open, online 28 november, 2022, doi: 10.1001/jamanetworkopen.2022.43848