Publicerad: 2020-03-12 11:35 | Uppdaterad: 2020-03-18 09:41

Pernilla Lagergren och Jesper Lagergren får Hilda och Alfred Erikssons pris 2020

Pernilla Lagergren and Jesper Lagergren

Vi gratulerar professor Pernilla Lagergren, forskargruppsledare för gruppen Kirurgisk vårdvetenskap, och professor Jesper Lagergren, forskargruppsledare för gruppen Övre GI kirurgi, båda vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, som får Hilda och Alfred Erikssons pris 2020.

De tilldelas priset ”för viktiga bidrag till förståelse av matstrupscancer och dess sjukdomsbild, behandling, livskvalitet och överlevnad”. 

Hilda och Alfred Erikssons pris delas ut årligen av Kungliga Vetenskapsakademien för framstående forskningsinsats "för lindring av sjukdomar både på människor och djur".