Publicerad: 2021-11-22 09:47 | Uppdaterad: 2023-08-10 19:15

Per Hall prisas för sin forskning kring bröstcancerprevention

Per Hall tilldelas pris för sin forskning kring bröstcancerprevention
Per Hall tilldelas pris för sin forskning kring bröstcancerprevention Foto: Bosse Johansson/Getty Images

Bröstcancerförbundets utmärkelse 2021 går till överläkaren och KI-professorn Per Hall. Han uppmärksammas för sin breda forskning om hur bröstcancer i större utsträckning ska kunna förebyggas och upptäckas tidigt med förfinade och individuella metoder.

Han får priset för ”sin långvariga kliniska gärning som ligger till grund för hans hängivna insatser inom den patientnära forskningen – hela tiden med fokus på att förebygga bröstcancer och därmed minska dödligheten i sjukdomen.”

– Många riskfaktorer för bröstcancer är numera kända. Fler liv skulle kunna räddas om kvinnor fick behandling redan innan sjukdomen hunnit utvecklas. I Sverige finns förutsättningar för tidig upptäckt och behandling, ändå minskar inte antalet kvinnor som dör i sjukdomen. Mammografi vartannat år räcker inte för alla kvinnor, säger Per Hall i pressmeddelandet från Bröstcancerförbundet.

Per Hall är professor i epidemiologi på institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik vid Karolinska Institutet och överläkare vid Södersjukhuset. Han är forskningsledare för det omskrivna Karmaprojektet, vars mål är att minska insjuknandet i bröstcancer, hitta effektivare behandlingar och på sätt ge tusentals kvinnor möjligheten att undvika och överleva bröstcancer.

Om utmärkelsen

Bröstcancerförbundet är en nationell intresseorganisation med 11 000 medlemmar och 32 lokala bröstcancerföreningar runt om i landet. Organisationen finansierar bröstcancerforskning, erbjuder stöd och rehabilitering till de drabbade och bedriver påverkansarbete i bröstcancerfrågor.

Bröstcancerförbundets utmärkelse instiftades 2004 för att rikta fokus på passionerade människor inom bröstcancerområdet. Priset delas ut i samarbete med AstraZeneca.

Mer om utmärkelsen på Bröstcancerförbundets webbplats

Podd