Publicerad: 2021-06-04 09:32 | Uppdaterad: 2022-02-01 17:02

Paul Ackermann - ny professor vid MMK!

Vi gratulerar Paul Ackermann som den 1 juni 2021 tillträdde som professor i ortopedisk traumatologi vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet.

Paul Ackermann, research group Orthopaedics, MMK
Paul Ackermann, forskargruppen Ortopedi, MMK

Paul Ackermann kombinerar sin professur med en anställning som biträdande överläkare vid Medicinska enheten för Trauma, Akutkirurgi och Ortopedi vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Forskningsområde

Paul Ackermanns forskning fokuserar på neuro-vaskulär reglering av blodflöde, smärta och vävnadsläkning i samarbete med ett globalt nätverk av forskare. Målet med forskningsarbetet är ökad förståelse för neuro-vaskulära reaktionsvägar i rörelseapparaten och med hjälp av dessa återställa ledfunktion, lindra smärta och undvika komplikationer i samband med trauma och kirurgi.

Kontakt

Paul Ackermann Professor/Biträdande Överläkare