Publicerad: 2023-12-04 12:17 | Uppdaterad: 2023-12-04 12:22

Paradoxal roll för vita blodkroppar i bröstcancerspridning

Modell av makrofag i närbild.
Modell av makrofag i närbild. Foto: Illustration: Getty Images.

En ny studie från Karolinska Institutet publicerad i Cell Reports visar att tumörassocierade makrofager, som är vita blodkroppar som finns i brösttumörer, kan både hjälpa och hindra cancercellernas spridning till andra organ. Forskarna fann att makrofager som producerar ett ämne som heter VEGF-C minskar spridningen till lungorna, men ökar spridningen till lymfkörtlarna. Detta kan ha betydelse för prognosen och behandlingen av bröstcancer.

Bröstcancer är en av de vanligaste cancerformerna i världen, och de flesta fallen är hormonberoende och svarar på antihormonell terapi. Men även flera år efter diagnosen kan bröstcancer sprida sig till andra delar av kroppen, som lungor, hjärna och benmärg. Det är inte helt klart vad som orsakar denna långsiktiga risk, men en möjlig faktor är de vita blodkroppar som kallas tumörassocierade makrofager (TAMs). TAMs finns i betydande mängder i brösttumörer, och de kan både främja och hämma spridningen av cancerceller. Dels genom att stimulera bildandet av nya blodkärl, och dels genom att vägleda eller förhindra att cancerceller tränger igenom blodkärlsväggen och sprids till andra organ.

Porträtt av Charlotte Rolny i Aula Medica
Docent Charlotte Rolny. Foto: Cecilia Odlind

Docent Charlotte Rolny vid institutionen för onkologi-patologi med kollegor har studerat en speciell typ av TAMs som producerar ett ämne som heter VEGF-C. Detta ämne är känt för att påverka bildningen av lymfkärl i tumörer, vilket kan underlätta cancercellernas transport till lymfkörtlar. Men forskarna upptäckte att TAMs som uttrycker VEGF-C har en dubbel effekt: de minskar spridningen av bröstcancer till lungorna, men ökar samtidigt spridningen till lymfkörtlarna.

Forskarna undersökte också hur detta förhållande såg ut i kliniska data från patienter med bröstcancer. De fann att närvaron av VEGF-C-positiva TAMs var kopplad till en lägre svårighetsgrad av sjukdomen. Det verkar alltså som att dessa TAMs inte bara är medhjälpare till metastasering, utan också strategiska regissörer, som styr cancercellerna till mindre skadliga vägar.

Hur gör dessa TAMs detta? Forskarna föreslår två möjliga mekanismer. För det första normaliserar VEGF-C-uttryckande TAMs tumörens blodkärl, så att de blir mer organiserade och mindre läckande. För det andra stimulerar dessa makrofager lymfangiogenes, det vill säga bildningen av nya lymfkärl, som underlättar spridningen av cancerceller till lymfkörtlarna.

Sammanfattningsvis visar den paradoxala rollen av VEGF-C-uttryckande TAMs på en finjusterad orkestrering inom tumörmiljön. Snarare än att enbart underlätta metastasering, framträder dessa makrofager som strategiska direktörer, som påverkar destinationen för cancerceller. Att förstå denna process kan leda till nya insikter om möjliga behandlingsmetoder, genom att utnyttja paradoxen för att hindra metastas eller omdirigera cancercellerna mot mindre skadliga mål.

Forskningen finansierades huvudsakligen av Vetenskapsrådet, Cancerfonden, och Radiumhemmets forskningsfonder.

Publikation

VEGF-C-expressing TAMs rewire the metastatic fate of breast cancer cells.
Banerjee K, Kerzel T, Bekkhus T, de Souza Ferreira S, Wallmann T, Wallerius M, Landwehr LS, Agardy DA, Schauer N, Malmerfeldt A, Bergh J, Bartish M, Hartman J, Östman A, Squadrito ML, Rolny C
Cell Rep 2023 Dec;42(12):113507