Publicerad: 2021-11-11 10:38 | Uppdaterad: 2021-11-11 10:42

Pankreascancer – etiologi och tidig upptäckt

Pankreascancer är cancer i bukspottkörteln. Bukspottskörteln är ett organ i buken. Det har två huvudfunktioner: att tillverka enzymer som hjälper matsmältningen samt att producerar hormoner som reglerar våra blodsockernivåer. Pankreascancer är en sjukdom med låg överlevnad som orsakar 400-500 000 dödsfall per år i världen.

Porträtt av doktorand Jingru Yu
Jingru Yu. Foto: Gunilla Sonnebring

Antalet fall ökar och prognosen är att sjukdomen kommer att bli den 8:e vanligaste orsaken till cancerdöd år 2040. Trenden ökar i takt med att befolkningen på jorden blir äldre, men sjukdomens orsaker är fortfarande oklara. Det är viktigt att ta reda på mer för att kunna förhindra sjukdomen och få bättre behandlingar.

Jingru Yu, doktorand vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, har arbetat med att ta reda på mer om sjukdomens etiologi och sätt att upptäcka cancern tidigt. I sin avhandling har hon studerat olika biologiska faktorer, som dålig tandhälsa, diagnos av inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) och abnormiteter i magslemhinnan. Hon har också försökt identifiera en rad plasmaproteinbiomarkörer för att kunna upptäcka pankreatiskt duktalt adenokarcinom (PDAC) i ett tidigt skede, när behandling är mest sannolika att vara effektiv.

Kan du beskriva några resultat från din doktorsavhandling?

– Vi fann att individer med dålig tandhälsa, diagnos av IBD med samtidig primär skleroserande kolangit och nyligen genomförda gastriska biopsier hade en ökad risk för pankreascancer. Denna information kan vi använda för att identifiera högriskgrupper som behöver mer övervakning och panelen med åtta proteiner verkar lovande för att upptäcka PDAC i ett tidigt skede. Dessa fynd måste dock replikeras i andra studiepopulationer och kräver en grundlig utvärdering av kostnadseffektiviteten.

Varför valde du att forska om just detta?

–Jag har ett stort intresse för cancer i mag-tarmkanalen, och speciellt cancer i bukspottkörteln. Femårsöverlevnaden har bara förbättrats marginellt sedan 1970-talet, vilket innebär att det finns stort utrymme för förbättringar. Det är utmanande och väldigt spännande!

Hur tycker du forskningen om bukspottkörtelcancer bör fortsätta?

– Jag skulle vilja se metoder att identifiera högriskgrupper och beräkna den förhöjda risken för dessa. En tidig upptäckt av cancer i bukspottkörteln och utveckling av effektivare behandlingsstrategier är av stor vikt i framtiden för att förbättra överlevnaden och minska sjukdomsbördan av pankreascancer.

Avhandling

“Etiology and early detection of pancreatic cancer”

Jingru Yu. Karolinska Institutet (2021), ISBN: 978-91-8016-364-4

Kontakt

Jingru Yu Anknuten till Forskning