Publicerad: 2017-03-23 15:46 | Uppdaterad: 2017-03-23 16:23

Övervikt hos unga män kopplas till svår leversjukdom senare i livet

Unga män som är överviktiga eller feta kan ha högre risk att utveckla allvarlig leversjukdom eller levercancer senare i livet. Det visar forskning från Karolinska Institutet som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Gut.

Det är sedan tidigare känt att högt BMI är kopplat till ökad risk för framtida allvarlig leversjukdom och levercancer hos vuxna. Högt BMI ökar också risken för typ 2-diabetes, som i sin tur kopplas till ökad risk för allvarlig leversjukdom. Riskökningen ses redan från tidig ålder, enligt en ny observationsstudie från Karolinska Institutet.

Forskare har under ledning av Hannes Hagström vid institutionen för medicin, Huddinge, på Karolinska Institutet undersökt sambandet mellan högt BMI i tonåren och leverproblem senare i livet. De utgick från registerdata från mer än 1,2 miljoner män som listats för militärtjänstgöring 1969-1996 och kopplade det till data om allvarlig leversjukdom, levercancer och typ 2-diabetes från populationsbaserade register.

Överviktiga unga män hade nästan 50 procent högre risk medan feta män hade mer än fördubblad risk att utveckla leversjukdomen senare i livet jämfört med män med normal vikt. Unga män med både fetma och typ 2-diabetes hade mer än tre gånger högre risk att få leverproblem när de var äldre jämfört med normalviktiga män utan diabetes. Forskarna justerade för andra potentiellt påverkande faktorer, såsom alkoholkonsumtion och rökning.

Denna nyhetsartikel är baserad på ett pressmeddelande från BMJ/Gut.

Publikation

"High BMI in late adolescence predicts future severe liver disease and hepatocellular carcinoma: a national, population-based cohort study in 1.2 million men"
Hannes Hagström, Per Tynelius, Finn Rasmussen
Gut, online 20 mars 2017, doi:10.1136/gutjnl-2016-313622