Publicerad: 2019-04-01 16:38 | Uppdaterad: 2019-04-01 16:45

Översiktsartikel om viktig databas - LISA

Databasen LISA

Idag publicerar forskare på Karolinska Institutet en artikel om databasen LISA: ”Longitudinell integrationsdatabas för sjukförsäkrings- och arbetsmarknadsstudier” och dess användning inom medicinsk forskning. Artikeln publiceras i European Journal of Epidemiology.

Den så kallade LISA-databasen innehåller data från en stor mängd olika källor och register, däribland utbildning och yrke. LISA administreras av Statistiska Centralbyrån (SCB), och det är härifrån medicinska registerforskare får till exempel sina utbildningsdata, berättar försteförfattare och professor Jonas F Ludvigsson.

Data över yrkestillhörighet finns för 95% av alla individer i LISA, medan utbildningsdata finns för mer än 98% av alla individer (högsta angivna utbildningsnivå är korrekt i 85% av fallen).

LISA-databasen används varje dag i svensk forskning, berättar Ludvigsson. Den omfattar alla svenskar från 15 år och uppåt, och utgör en fantastisk möjlighet att studera socioekonomiska utfall och att justera för t.ex, utbildning.

Kontakt

Professor

Jonas Ludvigsson

Telefon: 08-524 823 56
Enhet: C8.MEB.Ludvigsson
E-post: Jonas.Ludvigsson@ki.se

Publikation:

Ludvigsson et al. The longitudinal integrated database for health insurance and labour market studies (LISA) and its use in medical research. European Journal of Epidemiology. 2019.