Publicerad: 2022-12-08 12:46 | Uppdaterad: 2022-12-08 12:46

Överföring av två embryon vid IVF ökade risken för komplikationer vid enkelbörd

Bebis som håller i filt.
Foto: Britannica ImageQuest.

Risken för komplikationer efter assisterad befruktning är något högre efter återföring av två embryon. Det visar en studie som jämfört utfall vid enkelbörd efter assisterad befruktning i Sverige 2007-2017, publicerad i JAMA Pediatrics.

Fertilitetsbehandlingar med assisterad befruktning (eller in vitro fertilisering, IVF) som utförs i Sverige är bland de säkraste i världen när det gäller graviditetsrisker för mamman och barnet. Sedan 2003 finns en nationell rekommendation att endast ett embryo ska återföras vid assisterad befruktning för att minska risken för flerbörd, dvs. risken att bli gravid med två eller fler foster. Detta för att flerbördsgraviditeter i sin tur medför större risk för komplikationer under graviditet och förlossning både för mamman och barnen.

I vissa fall återförs dock två embryon, utifrån bedömningen att en låg chans till graviditeten kan höjas något samtidigt som risken för tvillinggraviditet förblir låg. Som förväntat resulterar många av dessa behandlingar med två återförda embryon i enkelbörds-graviditet. Många patienter önskar få två embryon återförda för att förbättra sina graviditetschanser, men vi vet inte idag om det finns ytterligare risker att återföra två embryon när behandlingen resulterar i enkelbörds-graviditet.

Därför har en ny studie i Sverige jämfört utfall vid enkelbörd efter assisterad befruktning där antingen ett eller två embryon återförts, och tittat på risken för komplikationer efter återföring av två embryon i jämförelse med ett embryo. Studien inkluderade alla barn födda 2007-2017 efter enkelbörds-graviditet i Sverige, varav 5123 barn föddes efter IVF med återföring av två embryon med 30713 efter IVF med ett återfört embryo.

Porträtt av Frida Lundberg
Frida Lundberg. Foto: Gunilla Sonnebring

– Vi såg ingen förhöjd risk för graviditetskomplikationer hos modern, så som preeklampsi, graviditetsblödningar, problem med moderkakan eller behov av akut kejsarsnitt. Risken för att barnet föddes för tidigt eller med låg födelsevikt var inte heller förhöjd efter återföring av två, jämfört med ett, embryo. Spädbarnsdödligheten inom 27 dagar efter förlossningen var något högre efter återföring av två embryon, men den absoluta risken var låg i båda grupperna, 0.3% efter återföring av två embryon och 0.1% efter återföring av ett embryo, säger Frida Lundberg, studiens sistaförfattare och forskare vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik.

Författarna tittade också närmare på olika typer av assisterad befruktning och fann en högre risk för att födas för tidigt och med låg födelsevikt hos barn som fötts efter återföring av två frys-tinade embryon, jämfört med ett frys-tinat embryo. Dessa risker var också högre vid återföring av två embryon bland de behandlingar där embryon inkuberats i sex dagar, så kallad blastocyståterföring. Risken för att födas med låg födelsevikt för graviditetslängden (lätt för tiden) var dock inte högre efter återföring av två embryon, vilket visar att den låga födelsevikten berodde på att barnen föddes för tidigt och inte på sämre tillväxt under fosterlivet.

Porträtt av en leende Kenny.
Kenny Rodriguez-Wallberg. Foto: Anders Norderman

– Idag återförs två embryon endast i undantagsfall i Sverige, ofta för par som har en sämre fertilitetsprognos och där tidigare behandlingar misslyckats. Trots att vi såg en något högre risk för vissa komplikationer var risken för de flesta utfall inte högre än efter återföring av ett embryo, och det kan finnas goda skäl att återföra två embryon för att förbättra chanserna att bli gravid för en kvinna eller ett par med långvarig och svårbehandlad infertilitet, säger studiens förstaförfattare Kenny Rodriguez-Wallberg, professor vid institutionen för onkologi och patologi och överläkare vid Karolinska universitetssjukhusets sektion för reproduktionsmedicin.

Forskningen har finansierats av Barncancerfonden, Cancerfonden, Radiumhemmet, Region Stockholm och Karolinska Institutet.

Publikation

Obstetric and Perinatal Outcomes of Singleton Births Following Single- vs Double-Embryo Transfer in Sweden.
Rodriguez-Wallberg KA, Palomares AR, Nilsson HP, Oberg AS, Lundberg F
JAMA Pediatr 2022 Dec;():

Kontaktperson

Kenny Rodriguez-Wallberg, kenny.rodriguez-wallberg@ki.se, +46 858587469