Publicerad: 2022-11-07 09:45 | Uppdaterad: 2022-11-23 09:56

Över hundra KI-forskare tilldelas medel i Vetenskapsrådets senaste utlysning

Tre kvinnliga forskare står med provrör och pipetter i labbmiljö.
Foto: Liza Simonsson

I Vetenskapsrådets (VR) senaste utlysningar tilldelades 625 904 933 SEK till 143 KI-forskare. Totalt beviljar VR drygt 1,2 miljarder kronor för åren 2022–2027.

Utlysning inom medicin och hälsa

I Vetenskapsrådets (VR) senaste utlysning inom medicin och hälsa tilldelades 541 913 333 SEK till 119 KI-forskare. Finansieringen omfattar följande bidrag till KI-forskare:

  • 90 projektbidrag
  • 21 etableringsbidrag
  • 6 konsolideringsbidrag
  • 2 bidrag till anställning som forskare på halvtid i klinisk miljö

Stora bidrag i urval

Marcus Buggert vid institutionen för medicin, Huddinge, tilldelas 9 000 000 SEK i projektbidrag för projektet "Inverkan av lokalisering och genetik på human virus-specifik CD8+ T-cell differentiering och funktion". Samma projekt har även tilldelats konsolideringsbidrag på 10 000 000 SEK.

Sara Hägg vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik tilldelas 9 000 000 SEK i projektbidrag för projektet "En ansats till precisionsmedicin för Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar (TREAT-ADRD)". Samma projekt har även tilldelats konsolideringsbidrag på 10 000 000 SEK.

Pekka Katajisto vid institutionen för cell- och molekylärbiologi tilldelas 9 000 000 SEK i projektbidrag för projektet "Nischgeometri som reglerare av stamcellers aktivitet och åldrande".

Anna Norrby-Teglund vid institutionen för Medicin, Huddinge, tilldelas 9 000 000 SEK i projektbidrag för projektet "Precisionsmedicin vid sepsis".

Björn Reinius vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik tilldelas 10 000 000 SEK i konsolideringsanslag för projektet "Mekanismer for elastisk doskompensation ".

Mikael Ryden vid institutionen för medicin, Huddinge, tilldelas 9 000 000 SEK i projektbidrag för projektet "Lipidomsättning vid kardiometabol sjukdom-studier av multihormonresistens".

Utlysning inom Naturvetenskap och teknikvetenskap

13 forskare vid KI har fått Vetenskapsrådets bidrag inom naturvetenskap och teknikvetenskap 2022. Den totala summan för beviljade anslag för KI-forskare är 44 747 000 SEK.

Stora bidrag i urval

Yanbo Pan vid institutionen för onkologi-patologi tilldelas 4 000 000 SEK i etableringsbidrag för projektet: ”Dechiffrera de subcellulära lokaliseringsberoende RAS-proteininteraktionerna”.

Hanna Barriga vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik tilldelas 4 000 000 SEK i etableringsbidrag för projektet med den engelska titeln: ”Understanding lipid nanoparticle structure and endosomal escape via phospholipase interactions to advance nanomedicine design and function”.

Hongji Yan vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik tilldelas 4 000 000 SEK i etableringsbidrag för projektet: ” Förbättring av ötransplantation genom att utveckla biomimetiska och immunorkestrerande geler för mikroinkapsling av öar med mikrofluidik”.

David Marlevi vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi tilldelas 4 000 000 SEK i etableringsbidrag för projektet: "Flerskalig bildbaserad estimering av kardiovaskulära tryckgradienter – ett paradigmskifte inom hemodynamisk riskbedömning".

Utlysning inom humaniora och samhällsvetenskap

Fyra forskare vid KI har fått Vetenskapsrådets bidrag inom humaniora och samhällsvetenskap 2022. Den totala summan för beviljade anslag för KI-forskare är 18 914 000 SEK.

KI-projekt som tilldelas störst bidrag

Mikael Lundqvist vid institutionen för klinisk neurovetenskap tilldelas 5 890 000 SEK i projektbidrag för projektet: ”När minnen kolliderar: förflyttning av minnesrepresentationer i arbetsminnet”.

Utlysning inom utvecklingsforskning

Sju forskare vid KI har fått Vetenskapsrådets bidrag inom utvecklingsforskning 2022. Den totala summan för beviljade anslag för KI-forskare är 20 330 600 SEK.

Stora bidrag i urval

Susanna Brighenti vid institutionen för medicin, Huddinge, tilldelas 4 498 000 SEK i projektbidrag för projektet med titeln: ”Immunprofilering och immun checkpoint modulering av multidrogresistent tuberkulos infektion (IPIM)”.

Akira Kaneko vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi tilldelas 499 000 SEK i projektbidrag för projektet med titeln: ” Asymtomatiska och submikroskopiska malaria: en studie av sambandet mellan parasiter, myggor och människors i smittspridning med målet att eliminera malaria i tropiska Afrika”.