Publicerad: 2022-11-08 11:09 | Uppdaterad: 2022-11-08 15:47

Nio forskare vid MMK får forskningsmedel från Vetenskapsrådet

Mynt Foto: Pixabay

I Vetenskapsrådets (VR) senaste utlysning fördelades forskningsanslag om 37,7 miljoner kronor till nio forskare vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi. Anslaget avser perioden 2023-2027. Vi gratulerar:

Inom medicin och hälsa

Giedre Grigelioniene, Klinisk genetik, får 3.000.000 kronor för projektet "Kartläggning av det molekylärgenetiska landskapet vid medfödda skelettsjukdomar"

Jesper Lagergren, Övre GI kirurgi, får 2.400.000 kronor för projektet "Långtidsmedicinering med protonpumpshämmare och risk för magsäckscancer"

Catharina Lavebratt, Translationell psykiatri, får 3.600.000 kronor för projektet "Blodkärls-inflammation vid medicinering av ADHD hos barn?"

Anna Lindstrand, Sällsynta diagnoser, får 4.800.000 kronor för projektet "Studier av strukturella kromosomavvikelser vid medfödda hjärnsjukdomar, en genväg till nya gener"

Jenny Löfgren, Kärlkirurgi, får 5.550.000 kronor i bidrag till anställning som forskare på halvtid i klinisk miljö, "Global Kirurgi Stockholm"

Outimaija Mäkitie, Klinisk genetik, får 6.000.000 kronor för projektet "Genetiska orsaker och bakomliggande mekanismer i tidigt debuterande osteoporos"

Martin Schalling, Translationell psykiatri, får 4.800.000 kronor för projektet "Bipolär sjukdom- translationella och prospektiva studier med fokus på litiumbehandling"

Inom naturvetenskap och teknikvetenskap

David Marlevi, Klinisk fysiologi, får 4.000.000, i etableringsbidrag för projektet "Flerskalig bildbaserad estimering av kardiovaskulära tryckgradienter – ett paradigmskifte inom hemodynamisk riskbedömning"

Andreas Sigfridsson, Klinisk fysiologi, får 3.600.000 kronor för projektet "Ett ramverk för multidimensionell adaptiv hjärt-MR baserat på direkta rörelsemått".