Publicerad: 2017-04-11 06:00 | Uppdaterad: 2021-07-20 15:45

Omvandling av hjärnceller nytt hopp för parkinsonpatienter

Forskare vid Karolinska Institutet har gjort viktiga framsteg i sökandet efter nya behandlingar för Parkinsons sjukdom. Genom att manipulera genuttrycket hos stödjeceller i hjärnan har de lyckats skapa nya dopaminproducerande nervceller. Studien, som genomförts på möss och mänskliga celler, publiceras i den ansedda vetenskapliga tidskriften Nature Biotechnology.

Ernest Arenas, professor i stamcellsneurobiologi. Foto: ©Fotograf Ulf Sirborn

Genom att omprogrammera hjärnceller har forskarna lyckats dämpa parkinsonlika symtom hos möss och i laboratoriemiljö producera nya mänskliga nervceller som producerar signalsubstansen dopamin. Vid Parkinsons sjukdom bryts just dessa dopaminceller i hjärnan ner.

I en musmodell av Parkinsons sjukdom omvandlade forskarna gliaceller, en typ av stödceller i hjärnan, till nya dopaminceller. Gliacellerna var av typen astrocyter, uppkallade efter sin stjärnform, som förekommer i stora mängder i hjärnan hos möss och människor.

Cellerna omvandlades med hjälp av införsel av en rad olika transkriptionsfaktorer – proteiner som har förmågan att kunna förändra genuttryck. Detta resulterade i mätbara markörer för dopaminsignalering i mössens hjärnor samt en betydande minskning av sjukdomssymtom.

Även i experiment på mänskliga astrocyter i laboratoriemiljö lyckades forskarna konvertera cellerna till funktionella dopaminceller, vilket inger hopp om nya behandlingsprinciper för patienter med Parkinsons sjukdom.

Ett alternativ till cellterapi

Cellterapier för neurodegenerativa sjukdomar har fokuserat på transplantation av den celltyp som påverkas av sjukdomsprocessen.

– Vi tror att det i framtiden kan bli möjligt att leverera gener och små molekyler snarare än celler för att ersätta de dopaminproducerande nervceller som gått förlorade vid Parkinsons sjukdom, säger professor Ernest Arenas vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik på Karolinska Institutet.

Han har genomfört studien i nära samarbete med bland andra Pia Rivetti di Val Cervo vid samma institution och professorerna Gilberto Fisone och Tibor Harkany vid institutionen för neurovetenskap på Karolinska Institutet.

Studien finansierades av Vetenskapsrådet, Stiftelsen för Strategisk Forskning, EU, StratRegen, Hjärnfonden, Cancerfonden, StratNeuro, Parkinsonfonden, Novo Nordisk Fonden, Europeiska forskningsrådet och EMBO, med flera.

Publikation

Induction of functional dopamine neurons from human astrocytes in vitro and mouse astrocytes in a Parkinson’s disease model
Pia Rivetti di Val Cervo, Roman A Romanov, Giada Spigolon, Débora Masini, Elisa Martín-Montañez, Enrique M Toledo, Gioele La Manno, Michael Feyder, Christian Pifl, Yi-Han Ng, Sara Padrell Sánchez, Sten Linnarsson, Marius Wernig, Tibor Harkany, Gilberto Fisone & Ernest Arenas
Nature Biotechnology, online 10 april 2017, doi: 10.1038/nbt.3835