Publicerad: 2013-12-04 11:30 | Uppdaterad: 2014-02-05 20:42

Omega-3 i kosttillskott passerar blodhjärnbarriären

Ny forskning från Karolinska Institutet visar att omega-3-fettsyror som kosttillskott kan överföras till hjärnan över den så kallade blodhjärnbarriären hos personer med Alzheimers sjukdom, med effekt på kända markörer för både sjukdomen i sig och inflammation. Resultaten presenteras i vetenskapstidskriften Journal of Internal Medicine och stärker bevisen för att omega-3 kan ha gynnsam effekt vid vissa former av denna svåra sjukdom.

– Tidigare befolkningsstudier talar för att omega-3 kan skydda mot att utveckla Alzheimers sjukdom, vilket gör det intressant att studera effekterna av kosttillskott med denna grupp fettsyror hos patienter som redan insjuknat, säger dr Yvonne Freund-Levi, studiens förstaförfattare.

Omega-3 och andra livnödvändiga fleromättade fettsyror ansamlas i det centrala nervsystemet under fosterstadiet. Man har antagit att dessa fetter kontinuerligt byts ut under livet, men lite är känt om hur detta går till och om kostförändringar kan påverka överföringen av viktiga fettsyror över blodhjärnbarriären. Den senare fungerar som ett skydd för hjärnan mot nervskadande ämnen som finns naturligt i blodet, men är samtidigt ett hinder för exempelvis transport av läkemedel till hjärnan.

Olika sjukdomar kan påverka fettsyrasammansättningen i centrala nervsystemet. Hos patienter med Alzheimers sjukdom har tidigare forskning noterat lägre nivåer än normalt av exempelvis dokosahexaensyra (DHA), en av omega-3-fettsyrorna, i hjärnan.

I den nu publicerade studien, som ingår som en del i det större forskningsprojektet OmegAD, har forskarna undersökt om kosttillskott med omega-3 förändrar fettsyraprofilen i centrala nervsystemet hos patienter med mild Alzheimers sjukdom. Totalt deltog 33 patienter, varav 18 fick omega-3 och 15 placebo dagligen under 6 månader. Resultaten visar att de patienter som fått omega-3-tillskottet hade förhöjda nivåer i ryggmärgsvätskan (som omger centrala nervsystemet) och i blodet av både DHA och eikosapentaensyra (EPA), som är en annan omega-3-fettsyra, medan ingen förändring kunde ses i placebogruppen.

Ju högre nivåer av framförallt DHA blev, desto större blev också förändringarna i ryggmärgsvätskan av så kallade markörer för Alzheimers sjukdom och inflammation. Just kopplingen mellan Alzheimers sjukdom och inflammation har länge intresserat forskare inom området. Bland annat har man testat traditionella antiinflammatoriska läkemedel som behandling för Alzheimer, men utan att uppnå förbättring av minnesfunktioner.

– Hos djur kan kosttillskott med DHA resultera i en ökning av DHA-koncentration i centrala nervsystemet. Här visar vi att samma sak gäller för människa, vilket talar för att omega-3-fettsyrorna i kosttillskottet tar sig från blodet över blodhjärnbarriären. Mycket forskning kvarstår dock innan vi vet hur dessa fettsyror kan användas vid behandling av Alzheimers sjukdom för att stoppa försämringen av minnesfunktioner, säger professor Jan Palmblad som initierat studien.

Forskningen har fått finansiellt stöd från Capios forskningsstiftelse, Demensförbundet, Stiftelsen för Gamla Tjänarinnor, Alzheimerföreningen, Odd Fellow Sverige, Swedish Nutrition Foundation, Gun och Bertil Stohnes stiftelse, Svenska Läkaresällskapet, Lions Sverige, den norska Omega-3-producenten Pronova Biocare A/S samt Stockholms läns landsting genom ALF-avtalet med Karolinska Institutet.

Läs ett pressmeddelande om studien

Publikation

Transfer of omega-3 fatty acids across the blood-brain barrier after dietary supplementation with a docosahexaenoic acid-rich omega-3 fatty acid preparation in patients with Alzheimer's disease: the OmegAD study.
Freund Levi Y, Vedin I, Cederholm T, Basun H, Faxén Irving G, Eriksdotter M, et al
J. Intern. Med. 2014 Apr;275(4):428-36