Publicerad: 2017-02-20 14:09 | Uppdaterad: 2017-02-20 18:27

Ole Petter Ottersen föreslås bli ny rektor för Karolinska Institutet

Karolinska Institutets styrelse, konsistoriet, beslutade idag att föreslå Ole Petter Ottersen, professor och rektor vid universitetet i Oslo, som ny rektor vid Karolinska Institutet. Förslaget går nu vidare till regeringen som slutligen utser ny rektor.

– Karolinska Institutet får en erfaren och kompetent permanent rektor med brett stöd i fakulteten, säger konsistoriets ordförande Mikael Odenberg.

Dagens beslut i konsistoriet var enhälligt. Idag är Ole Petter Ottersen rektor vid universitetet i Oslo. Han har haft flera ledande positioner vid universitetet, bland annat som forskningsdekan för den medicinska fakulteten.

Nu går förslaget vidare till regeringen som slutligen utser ny rektor för KI.