Publicerad: 2022-03-08 12:22 | Uppdaterad: 2022-03-09 14:46

Ole Kiehn en av tre mottagare som tilldelas 'The Brain Prize 2022'

svartvitt porträtt av Ole Kiehn
Ole Kiehn, Professor vid institutionen för neurovetenskap, Karolinska Institutet. Foto: Karin Rørbech

I år uppmärksammas forskare som står bakom vetenskapen om hur vi rör oss med utmärkelsen 'The Brain Prize 2022'. Ole Kiehn, från Institutionen för neurovetenskap vid Karolinska Institutet och Institut for Neurovidenskab vid Köpenhamns universitet, Danmark, är en av tre neuroforskare som får det prestigefyllda priset inom hjärnforskning, som årligen delas ut av Lundbeckfonden.

'The Brain Prize' instiftades av Lundbeckfonden och delades ut första gången 2011. Sedan dess har priset delats ut till 41 forskare från nio olika länder. Det är även världens mest prestigefyllda pris inom hjärnforskning.

I år har tre neuroforskares banbrytande forskning som handlar om "de neuronala kretsarna som styr rörelsen" uppmärksammats. Den prestigefyllda utmärkelsen och priset på 10 miljoner danska kronor (cirka 1,3 miljoner euro) delas mellan Silvia Arber (Schweiz), Martyn Goulding (USA/ NZ) och Ole Kiehn (Danmark).

– Silvia Arber, Martyn Goulding och Ole Kiehn och har revolutionerat vår förståelse av de grundläggande celler och kretsar som ligger till grund för däggdjurs kroppsrörelser och har definierat betydelsen av detta inom hälsa och sjukdom, förklarar professor Richard Morris, ordförande för The Brain Prize:s urvalskommitté.

Banbrytande upptäckter

Vi bad Ole Kiehn berätta mer om sin forskning och sina banbrytande upptäckter som lett till att han tilldelats utmärkelsen.

– Tillsammans med mitt team har vi utvecklat och tillämpat elektrofysiologiska och molekylärbiologiska tekniker för att bättre förstå den organisatoriska principen för hjärnstammen och nätverken i ryggmärgen hos däggdjur, som styr rörelser.

Hans forskning har identifierat nyckelelement i ryggmärgskretsar som är nödvändiga för att producera förändringar vad gäller både tajming och samordning av rörelse, samt avgränsade kretsar i hjärnstammen som är involverade i det episodiska uttrycket eller kontextberoende valet av lokomotoriskt beteende.

Stort erkännande av forskning kring rörelseförmåga

På frågan vad detta erkännande betyder för honom personligen och för hans forskning svarar Ole Kiehn:

– Jag är mycket glad och stolt över att få ta emot priset och dela det med övriga mottagare. Det är ett stort erkännande av forskningen kring rörelseförmåga, men även av den insikt det har gett oss för att förstå hjärnans funktion. Det är även ett stort erkännande för de många människor som har bidragit till den belönade forskningen.

The Brain Prize delas ut den 25 maj 2022 vid en ceremoni i Köpenhamn, Danmark.