Publicerad: 2013-03-14 00:00 | Uppdaterad: 2014-06-12 13:18

Ökad risk för hjärtsjukdom efter strålbehandling för bröstcancer

Kvinnor som strålbehandlats för bröstcancer löper ökad risk att senare i livet få hjärtinfarkt, visar ny forskning som publiceras i New England Journal of Medicine. Risken ökade inom fem år efter avslutad strålbehandling och var förhöjd under minst 20 år. Mest ökar risken för dem som vid tidpunkten för strålningen har andra kända riskfaktorer för hjärtsjukdom, som rökning, högt BMI eller diabetes.

Det har tidigare antagits att strålbehandling vid bröstcancer innebär en ökad risk för hjärtsjukdom senare i livet. Hur denna riskökning ser ut, och om den är större för vissa individer, har dock inte varit klarlagt. Nu har forskare vid Karolinska Institutet tillsammans med kollegor från Danmark och Storbritannien undersökt den saken i en studie.

I studien ingår nära 2 200 danska och svenska kvinnor som någon gång mellan 1958 och 2001 strålbehandlats mot bröstcancer. Forskarna har hämtat uppgifter ur varje kvinnas patientjournal och på så sätt kunnat uppskatta vilken stråldos som hjärtat har exponerats för. De har också samlat annan information om varje kvinnas hälsa, så som andra kända riskfaktorer för hjärtsjukdom.

Studien visar på en tydlig koppling mellan strålbehandling och risk för hjärtinfarkt. Kopplingen var tydligast för de kvinnor som redan före strålbehandlingen hade diabetes, kronisk obstruktiv lungsjukdom, högt BMI, alternativt var rökare, hade haft kärlkramp eller annan hjärtsjukdom. De högsta riskerna noterades de första 10 åren efter strålbehandlingen och det verkade som om den skadliga effekten därefter klingade av, men även efter 20 år var risken högre än i normalbefolkningen.

Risken att utveckla en hjärtsjukdom var beroende av ålder vid strålbehandlingen, om kvinnan hade andra riskfaktorer för hjärtinfarkt och stråldosen till hjärtat. Jämför man en kvinna som var 50 år gammal, var hjärtfrisk och inte erhöll strålbehandling med en kvinna i samma ålder som hade högt blodtryck och fick en hög stråldos mot hjärtat (10 Gy), har den senare kvinnan tre gånger högre risk att drabbas av hjärtsjukdom.

– Resultaten bekräftar vad vi länge har misstänkt, strålning ökar risken för hjärtinfarkt och kvinnor med andra kända riskfaktorer för hjärtsjukdomar har högre risk än andra. Det här ger oss ett bättre underlag när vi för enskilda patienter ska väga strålbehandlingens fördelar mot skadliga effekter i hjärtat, säger Per Hall, professor i strålningsepidemiologi vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik på Karolinska Institutet.

Forskare från följande organisationer deltog i arbetet med studien: University of Oxford, Royal Surrey County Hospital och Surrey University, alla tre i Storbritannien, Odense Universitetshospital, Syddansk Universitet, Aalborg Universitetshospital och Rigshospitalet i Danmark, University of Southern Florida, USA, Karolinska Institutet och Karolinska universitetssjukhuset, Sverige. Studien är finansierad inom ramen för EU-projektet Radiation Associated Cardiovascular Events (RACE). Forskarna har även fått finansiellt bidrag från UK Department of Health, British Heart Foundation och Cancer Research UK.

Publikation

Risk of ischemic heart disease in women after radiotherapy for breast cancer.
Darby S, Ewertz M, McGale P, Bennet A, Blom-Goldman U, Brønnum D, et al
N. Engl. J. Med. 2013 Mar;368(11):987-98