Publicerad: 2011-03-10 00:00 | Uppdaterad: 2014-07-08 15:09

Nyupptäckt roll för enzym vid neurodegenerativa sjukdomar

Neurodegenerativa sjukdomar som Alzheimers och Parkinsons kan delvis bero på inflammation i hjärnan. Forskare vid Karolinska Institutet visar i en artikel i den ansedda vetenskapstidskriften Nature att en välkänd familj av enzymer kan hindra inflammationen och utgöra ett potentiellt nytt mål för läkemedel.

Forskning tyder på att mikrogliaceller, immunceller i nervsystemet, spelar en viktig roll i neurodegenerativa sjukdomar som Alzheimers och Parkinsons sjukdom. Överaktivering av dessa celler i hjärnan kan leda till inflammation med följden att nervceller dör.

Forskare vid Karolinska Institutet och universitetet i Sevilla i samarbete med Lunds universitet har nu hittat ett sätt att hindra mikrogliacellerna från att aktiveras, och därmed motverka inflammationen. Nyckeln är att blockera vissa enzymer, kaspaser, som forskarna har visat styr mikrogliacellernas aktivering.

– Kaspaserna är en grupp av enzymer som är kända för att orsaka celldöd. Att de också fungerar som signalmolekyler som kontrollerar andra cellers aktivitet är en oväntad upptäckt som ger dem helt ny roll i kroppen, säger docent Bertrand Joseph som har lett studien.

Genom försök i cellodling och möss visar forskarna att kaspaser (kaspas 3, 7 och 8) inte tar död på mikrogliacellerna, utan får dem att aktiveras vilket i sin tur utlöser en inflammationsreaktion. Möss som gavs kaspas-hämmande substanser fick färre aktiverade mikrogliaceller och minskad inflammation och celldöd i omgivande nervceller.

Forskarna har även undersökt prover från avlidna patienter med Alzheimers och Parkinsons sjukdom och upptäckt ökad förekomst av aktiverade kaspaser inuti deras mikrogliaceller.

– Vi ska nu gå vidare och undersöka om substanser som hämmar kaspaserna kan bli aktuella som läkemedel mot vissa neurodegenerativa sjukdomar, säger Bertrand Joseph.

Forskningen är bland annat finansierad av Vetenskapsrådet, Parkinsonsfonden, Alzheimersfonden och Cancerfonden.

Publikation

Caspase signalling controls microglia activation and neurotoxicity.
Burguillos M, Deierborg T, Kavanagh E, Persson A, Hajji N, Garcia-Quintanilla A, et al
Nature 2011 Apr;472(7343):319-24