Publicerad: 2016-06-08 13:56 | Uppdaterad: 2016-06-08 14:31

Nyupptäckt mekanism kan hämma bröstcancertillväxten

Denna mekanism innebär att tumörhämmande makrofager selektivt kan expanderas i tumören medan tillväxten av tumörframkallande makrofager begränsas.

I studien ledde expansionen av tumörhämmande makrofager till stimulering av cytotoxiska vita blodkroppar, så kallade ”mördarceller”, att ta död på brösttumörcellerna.