Publicerad: 2019-08-16 08:50 | Uppdaterad: 2019-08-16 11:48

Nytt smärtorgan upptäckt i huden

Smärta orsakar lidande och leder till stora kostnader för samhället. Nästan var femte person har pågående smärta och det finns ett stort behov av att hitta nya smärtstillande läkemedel. Nu har forskare vid Karolinska Institutet upptäckt ett nytt sensoriskt organ i huden som känner av farlig retning från omgivningen. Studien publiceras i Science.

Nu har forskare vid Karolinska Institutet upptäckt ett nytt sensoriskt organ i huden som känner av farlig retning från omgivningen. Det består av gliaceller som har många och långa utskott och som tillsammans bygger upp ett vävliknande organ under huden. Detta organ är känsligt för smärtsam mekanisk åverkan som till exempel stick och slag. 

Scientific illustration,  Reprinted with permission from Abdo et al, Science, Vol. 365, Issue 6454, pp. 695-699 (2019).
Figuren visar hur organet ser ut från sidan, uppifrån huden och förstoring. Illustratör: Mattias Karlén. Återgiven med tillstånd av Abdo et al, Science, Vol. 365, Issue 6454, pp. 695-699 (2019).

I studien beskrivs hur det nya smärtkänsliga organet ser ut, hur det är organiserat tillsammans med smärtkänsliga nerver i huden och hur aktivering av organet leder till elektriska impulser i nervsystemet som leder till reflexreaktioner och smärtupplevelse. Cellerna som bildar organet är mycket känsliga för mekanisk retning, vilket förklarar hur de kan detektera stick och slag. I experiment har forskarna också stängt av organet och såg då att möjligheten att känna av mekanisk smärta minskade.

– Vår studie visar att smärtkänslighet inte bara uppstår i hudens nervtrådar, utan också från cellerna i detta nyupptäckta smärtkänsliga organ. Upptäckten förändrar synen på de bakomliggande cellulära mekanismerna för kroppskänsel och kan få betydelse för förståelsen kring kronisk smärta, säger Patrik Ernfors, professor vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, Karolinska Institutet, och huvudansvarig för studien.

Forskningen genomfördes med ekonomiskt stöd av ERC, Vetenskapsrådet, Knut and Alice Wallenbergs stiftelse och Welcome Trust.

Publikation

”Specialized cutaneous Schwann cells initiate pain sensation”.

Abdo H, Calvo-Enrique L, Martinez Lopez J, Song J, Zhang MD, Usoskin D, El Manira A, Adameyko I, Hjerling-Leffler J, Ernfors P.

Science, 16 August 2019, doi: 10.1126/science.aax6452.