Publicerad: 2017-05-23 12:49 | Uppdaterad: 2017-05-23 13:48

Nytt sätt att tillverka biologiska läkemedel med protein från spindeltråd

Jan Johansson, Anna Rising och Nina Kronqvist. Foto: Stefan Zimmerman.

Forskare vid Karolinska Institutet har på syntetisk väg lyckats producera lungsurfaktant, ett läkemedel för vård av för tidigt födda barn, genom att härma tillverkningen av spindeltråd. I djurstudier visar sig denna surfaktant vara lika effektiv som de biologiska läkemedel som används kliniskt i dag. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Nature Communications.

– Tillverkningen är baserad på den metod spindlar använder för att hålla sina extremt lättaggregerade proteiner lösliga inför att de spinner sin tråd. Att vi valde att producera just lungsurfaktantprotein C är för att det troligen är världens mest aggregationsbenägna protein, säger professor Jan Johansson vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle på Karolinska Institutet.

Publikation

Efficient protein production inspired by how spiders make silk
Nature Communications 8, Article number: 15504 (2017)
doi:10.1038/ncomms15504