Publicerad: 2012-07-27 00:00 | Uppdaterad: 2014-06-17 14:12

Nytt möjligt läkemedel mot alkoholberoende

Forskning från Karolinska Institutet identifierar en så kallad dopaminstabilisator som ett nytt möjligt läkemedel för behandling av alkoholberoende. Substansen OSU6162, som än så länge är testad för alkoholberoende på råttor, balanserar dopaminnivåerna i hjärnan – vars belöningssystem gradvis avtrubbas vid långvarigt alkoholmissbruk. På så sätt minskar suget efter mer alkohol för att behålla normalt välmående, samtidigt som det lustfyllda i att dricka försvinner.

I Sverige lider ungefär 300 000 personer av alkoholberoende och de socioekonomiska kostnaderna relaterade till alkohol är enorma. Men trots det stora behovet av behandling finns idag bara tre godkända läkemedel. Effekten av dem varierar och relativt få recept skrivs ut, vilket gör att jakten på nya och bättre läkemedel mot alkoholberoende fortsätter.

Läkemedelssubstansen OSU6162 som nu studerats av forskare vid Karolinska Institutet och Göteborgs universitet bygger på kunskapen om hur hjärnans belöningssystem fungerar för att stimulera oss att agera för vår överlevnad. När vi äter god mat, motionerar eller har sex frisätts signalsubstansen dopamin i hjärnan. Eftersom dopaminet ger en känsla av välmående kopplar minnet ihop detta med ett visst agerande, så att vi ska upprepa det.

Det som händer när man dricker alkohol är att belöningssystemet frisätter mer dopamin än vid naturlig stimulering från till exempel mat, motion och sex. Man får då en starkt lustfylld - berusande - känsla. Men om man dricker alkohol ofta avtrubbas systemet successivt, vilket gör att mängden frisatt dopamin minskas. Med tiden krävs allt större mängder alkohol för att ge berusning och till slut måste man dricka alkohol för att slippa må dåligt. Den etablerade kopplingen i minnet mellan alkoholen och berusningen skapar ett starkt sug eller begär efter alkohol. Även efter en lång tids nykterhet kan det räcka att till exempel se Systembolagets skylt för att utlösa ett återfall.

– Ämnet OSU6162 har den unika egenskapen att det stabiliserar dopaminhalten i hjärnan genom att höja de låga och sänka de höga halterna, vilket gör substansen synnerligen attraktiv för behandling av alkoholberoende. Att vi testat OSU6162 på råttor beror på att deras belöningssystem fungerar ungefär som människans, säger Pia Steensland, docent vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, som lett studien.

Samtliga råttor som ingick i den aktuella studien fick fri tillgång till både alkohol och vatten. Efter ett antal månader var några av råttorna frivilliga storkonsumenter av alkohol, medan andra föredrog vatten. Samtliga djur i försöksgruppen behandlades därefter med OSU6162. Det visade sig då att storkonsumenterna drastiskt minskade sitt alkoholintag. De kom efter behandlingen precis som lågkonsumenterna att föredra vatten. Genom att studera råttorna i speciella burar med pedaler som ger upphov till ljus-, ljud- och doftsignaler, stod det också klart för forskarna att OSU6162 minskade råttorna vilja att arbeta för att få tillgång till alkohol. Detta även efter att råttorna varit utan alkohol i flera veckor.

OSU6162 prövas för närvarande vid Göteborgs universitet i lovande kliniska studier vid bland annat hjärntrötthet till följd av stroke. Nästa steg blir nu att undersöka om OSU6162 även har god effekt för alkoholberoende människor. För den studien kommer forskarna att rekrytera försökspersoner under hösten 2012.

– Våra resultat tyder på att OSU6162 blockerar dopaminökningen, vilket gör att den belönande berusningen uteblir. Efter långvarigt alkoholmissbruk minskar mängden dopamin i belöningssystemet. Våra råttors ointresse för alkohol efter OSU6162-behandling tyder på att ämnet kan stabilisera eller normalisera de störda dopaminnivåerna som finns vid alkoholberoende, säger Pia Steensland.

Rättigheterna för OSU6162 ägs av Nobelpristagaren Arvid Carlsson, som med sitt team från början tog fram substansen. Han är också är en av studiens medförfattare. För finansieringen står bland annat Vetenskapsrådet, Socialstyrelsen, Hjärnfonden, Eva och Oscar Ahréns stiftelse och Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare och Systembolagets råd för alkoholforskning. Studiesubstansen OSU6162 var en generös donation till Arvid Carlsson från Pfizer.

Publikation

The monoamine stabilizer (-)-OSU6162 attenuates voluntary ethanol intake and ethanol-induced dopamine output in nucleus accumbens.
Steensland P, Fredriksson I, Holst S, Feltmann K, Franck J, Schilström B, et al
Biol. Psychiatry 2012 Nov;72(10):823-31