Publicerad: 2019-06-26 14:12 | Uppdaterad: 2021-02-02 15:22

Nytt kompetenscentrum vid KI för behandling av cancer

Illustration of NK cells.

Karolinska Institutet beviljas medel av Vinnova för att starta ett nytt kompetenscentrum. Fokus vid centret blir att utveckla nästa generations immunterapi baserad på NK-celler för behandling av cancer.

Den svenska innovationsmyndigheten Vinnova bidrar i år med finansiering till åtta nya kompetenscentrum i landet. Vid centrumen ska universitet och företag tillsammans bedriva forskning och utbildning som är viktig för Sveriges konkurrenskraft. Tanken är att ny teknik på så sätt kan utvecklas, spridas och komma till användning både inom näringslivet och andra delar av samhället.

För att adressera dagens globala utmaningar behöver vi få fram helt nya lösningar och forskning behöver komma till nytta i samhället. Forskningsmiljöer där universitet och näringsliv arbetar nära tillsammans är därför avgörande, och långsiktiga satsningar på kompetenscentrum är en viktig del i det, säger Darja Isaksson, generaldirektör för Vinnova i ett pressmeddelande.

Portrait of Hans-Gustaf Ljunggren
Hans-Gustaf Ljunggren. Foto: Stefan Zimmerman

Varje kompetenscentrum får stöd från Vinnova med mellan fyra och åtta miljoner kronor per år under fem års tid. Utöver det bidrar universiteten och företagen själva med lika mycket pengar. Karolinska Institutets nya kompetenscentrum kommer att fokusera på utveckling, produktion och implementering av nästa generations NK-cells-baserade immunterapi för behandling av cancer.

– Aktiviteterna inom kompetenscentrumet bygger på mer än fyra decenniers forskning kring NK-celler vid KI. Med nuvarande framgångar är vi nu redo för att ta nästa steg i utvecklingen av nästa generations NK-cells-baserade immunterapi mot cancersjukdomar, säger Hans-Gustaf Ljunggren, professor vid institutionen för medicin, Huddinge och projektledare för KI:s nya kompetenscentrum.

Utöver Karolinska Institutet beviljas Uppsala universitet, Chalmers tekniska högskola och Kungliga tekniska högskolan stöd från Vinnova för att upprätta nya kompetenscentrum. De handlar exempelvis om forskning om batterier, edge computing och hållbar omställning.