Publicerad: 2019-12-03 08:14 | Uppdaterad: 2022-01-26 16:37

Nytt forskningsprojekt om flyktingars hälsointegration - reHIN (Refugees´ Health Integration)

För att sjösätta projektet ”Refugees’ Health Integration – ReHIN”, ordnades den 5 november en kick-off på Karolinska Institutet för representanter från ideella organisationer, beslutsfattare, statliga organisationer och forskare inom området.

ReHIN vill skapa webbaserade utbildningsverktyg för att öka medvetenheten och möjliggöra integrationen av flyktingar inom EU:s hälsokultur och hälsosystem.
Projektet är ett samarbete mellan Karolinska Instituet (Sverige), University of Nottingham (Storbritannien), Aristoteleuniversitetet Thessaloniki (Grekland) och Universitat Politècnica de València (Spanien).

Finansiering och samordning

Forskningsprojektet samfinansieras av Erasmus + programmet och samordnas av MINT – Medical INTeractions vid Karolinska Institutet, Institutionen för lärande, informatik, management och etik.

Huvudansvarig

Profile image

Klas Karlgren

Senior Forskare

Projektledare

Profile image

Natalia Stathakarou

Projektsamordnare;Doktorand

Kontakt

Klas Karlgren Senior Forskare