Publicerad: 2023-11-27 16:11 | Uppdaterad: 2023-11-27 16:31

KI deltar i Vinnova-finansierat projekt om hälsodata

Forskning på en dator
Illustration: Getty Images.

Vinnova finansierar samverkansprojektet "For efficient and sustainable use of health data through the integration of the DIGITAL-projects and GMS in Sweden (DIGIfor1healthSE)". TEF-Health på Karolinska Institutet deltar i arbetet med SciLifeLab som nationell koordinator. Projektet syftar bland annat till att samla Sveriges expertis inom hälsodata. Stödet omfattar 12 miljoner kronor under fyra år.

Projektet DIGIfor1healthSE ska bidra till nationell samordning för ökad användning av hälsodata för forskning och hållbar precisionshälsa. DIGIfor1healthSE stöder också den nationella utvecklingen mot införandet och användningen av hälsodata inom EU.

Daniel Lundqvist.
Daniel Lundqvist. Foto: N/A.

– Vi ser stora fördelar med att detta nationella gemensamma initiativ samlar centrala projekt mot samma mål att tillgängliggöra data och infrastruktur för forskning, innovation och nyttiggörande mot pålitlig AI och förbättrad patientvård, säger Daniel Lundqvist, forskare vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, som leder den svenska delen av TEF-Health.

Projektet bygger på den nyligen genomförda förstudien "För effektivt och hållbart nyttjande av hälsodata genom integrering av DIGITAL-projekten i Sverige" som också koordinerats av SciLifeLab och finansierats av Vinnova.

I det arbetet deltog experter inom hälsodata från Digital Europe Projects, European Genomic Data Infrastructure (GDI), European Federation for Cancer Images (EUCAIM), European Digital Innovation Hub Health Data Sweden (HDS) och Testing and Experimentation Facility for Health, AI and Robotics (TEF-Health).