Publicerad: 2023-12-18 11:46 | Uppdaterad: 2023-12-18 11:46

Ny och uppdaterad Hälsodatavägledning

En person som surfar på en smartphone. I bakgrunden ett stort H som i Hälsodata.
Hälsodatavägledningen Foto: Swelife

Nu lanserar Swelife den nya, uppdaterade och webbaserade Hälsodatavägledningen, en hälsodatavägledning ger dig som innovatör ökade möjligheter att lyckas i din strävan att förbättra individers hälsa med hjälp av data.

Vägledningen utgår från två modeller

  • Sjustegsmodellen, en handfast projektmodell som hjälper dig navigera och fokusera på rätt saker på väg mot ett framgångsrikt resultat
  • Hälsodatacykeln, en förenklad cirkulär modell som hjälper dig undvika stuprörstänkande genom att påminna om att hälsodataflödet inte är linjärt.

    Huvudförfattare är Rikard Lövström. Rikard är läkare med mångårig erfarenhet av arbete i nationella it-projekt inom hälso- och sjukvården. Juridikkapitlet är granskat och bearbetat av Manólis Nymark och Helena Palm har arbetat med att få texten så lättläst som möjligt. Illustrationer av Marie Lind vid Centrum för Hälsoinformatik på Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik (LIME).
     

En hälsodatavägledning – för vem och varför?

Hälsodatavägledningen riktar sig i första hand till dig som är entreprenör eller innovatör och som just ska starta ett projekt med syfte att förbättra individers hälsa med hjälp av data. 

Den ger dig en överblick över vilka frågor och perspektiv du inte får missa, pekar ut möjliga fallgropar och guidar dig till bra diskussioner med ansvariga organisationer och sakkunniga inom området. Förhoppningen är också att även forskare och strateger ska kunna ha nytta av vägledningen, särskilt av de fördjupande delarna, exemplen och framtidsspaningarna.

Hälsodatavägledningens sjustegsmodell utgår från de grundläggande steg som bör ingå i ett praktiskt arbete med hälsodata. Vägledningen är tänkt att vara bästa möjliga översiktliga introduktion till innovationsarbete med hälsodata i nuläget. Den ska däremot inte ses som en absolut sanning, och inte heller bör den vara den enda källan du konsulterar inför viktiga beslut i ditt projekt.

(text hämtad från https://halsodata.se/)