Publicerad: 2018-10-03 14:00 | Uppdaterad: 2018-12-17 11:12

Nytt digitalt beslutsstöd ger svårt sjuka cancerpatienter rätt behandling av frakturer

Jonathan Forsberg och Rikard Wedin, båda forskare vid gruppen Ortopedi, har utvecklat ett adaptivt kliniskt beslutsstöd, PATHFx, för att kunna ge svårt sjuka cancerpatienter rätt behandling av frakturer. PATHFx bygger på artificiell intelligens (AI) i kombination med data från svenska forskningsregister. Projektet tar tekniken till hjälp för att underlätta vårdens vardag och kommer att leda till ökad patientnytta och minskade vårdkostnader för en mycket utsatt patientgrupp.

Varje år får 10 000 patienter i Sverige diagnosen skelettmetastas. Bröst- och prostatacancer tillhör de cancertyper som allra oftast sprider sig med dottertumörer till skelettet och mer än hälften av patienterna med avancerad sjukdom får allvarliga besvär av sina skelettmetastaser. Vanliga komplikationer är framför allt smärta, frakturer och förlamning orsakad av kotmetastasers tryck på ryggmärgen. Att avgöra vilka kirurgiska behandlingar som då ska sättas in är ett komplicerat beslut med stora konsekvenser för patientens livskvalitet den sista tiden.

– Syftet med det adaptiva behandlingsstödet PATHFx är att genom en överlevnadsprognos underlätta ortopedens beslut inte bara om patienten bör erbjudas kirurgisk behandling utan även om ett mera hållbart implantatval är indicerat. Samtidigt undviks över– eller underbehandling av sjukdomen. Målet är att optimera varje patients kroppsfunktion och livskvalitet under längsta möjliga tid, säger Rikard Wedin, överläkare vid ortopedkliniken Karolinska Universitetssjukhuset och docent vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet.

International Bone Metastasis Registry

PATHFx är via Regionalt Cancercentrum Stockholm/Gotland knutet till International Bone Metastasis Registry för att kontinuerligt förbättra och uppdatera prognoserna i takt med att nya cancerbehandlingar införs. Med pågående vidareutveckling kommer PATHFx kunna ge tillförlitliga överlevnadsprognoser för alla cancerpatienter med tumörspridning till skelettet vilket kommer ge patienten och läkaren bättre vägledning för när komplikationstyngda och kostsamma behandlingar och utredningar är indicerade i sjukdomens slutskede. För att ytterligare förbättra beslutsunderlaget så är även ett referensbibliotek under uppbyggnad på PATHFx webbplats där ledande cancercentra delar med sig av förslag på hur svåra fall kan behandlas.

Jonathan Forsberg

Idag finns patientdata registrerat från Sverige, USA, Japan, Finland och Sydafrika och i startgroparna ligger Singapore, Italien, Danmark och Skottland.

PATHFx har visat sig kliniskt mycket användbart på ortopedkliniken Karolinska Universitetssjukhuset. En integration i patientjournalen har redan utförts av National Institutes of Health, USA. PATHFx är grundligt externt validerat i Norden, Italien och Japan och har bevisats ge tillförlitliga överlevnadsprognoser.

Finansiärer

PATHFx är utvecklat inom ramen för Jonathan Forsbergs doktorsavhandling Turning data into decisions : clinical decision support in orthopaedic oncology. Arbetet stöds av Stockholms läns landstings innovationsfond, KI Innovation och Percy Falks fond.

PATHFx nominerades till Sveapriset under Kvalitetsmässan och utsågs till en av Sveriges 5 bästa e-hälsoinnovationer 2017.

Publikationer

Can A Multivariate Model for Survival Estimation in Skeletal Metastases (PATHFx) Be Externally Validated Using Japanese Patients?
Ogura K, Gokita T, Shinoda Y, Kawano H, Takagi T, Ae K, et al
Clin. Orthop. Relat. Res. 2017 Sep;475(9):2263-2270

Estimating survival in patients with operable skeletal metastases: an application of a bayesian belief network.
Forsberg J, Eberhardt J, Boland P, Wedin R, Healey J
PLoS ONE 2011 ;6(5):e19956

External validation of the Bayesian Estimated Tools for Survival (BETS) models in patients with surgically treated skeletal metastases.
Forsberg J, Wedin R, Bauer H, Hansen B, Laitinen M, Trovik C, et al
BMC Cancer 2012 Oct;12():493

Treating metastatic disease: Which survival model is best suited for the clinic?
Forsberg J, Sjoberg D, Chen Q, Vickers A, Healey J
Clin. Orthop. Relat. Res. 2013 Mar;471(3):843-50

Can We Estimate Short- and Intermediate-term Survival in Patients Undergoing Surgery for Metastatic Bone Disease?
Forsberg J, Wedin R, Boland P, Healey J
Clin. Orthop. Relat. Res. 2017 Apr;475(4):1252-1261

How do we estimate survival? External validation of a tool for survival estimation in patients with metastatic bone disease-decision analysis and comparison of three international patient populations.
Piccioli A, Spinelli M, Forsberg J, Wedin R, Healey J, Ippolito V, et al
BMC Cancer 2015 May;15():424