Publicerad: 2018-02-01 11:09 | Uppdaterad: 2018-02-07 21:02

Nystart för forskningscentrumet CIMED, Campus Flemingsberg

Center for Innovative Medicine (CIMED) är ett forskningscentrum med fokus på folksjukdomar – t.ex. cancer och kroniska sjukdomar med stor sjukdomsbörda. Annika Bergquist är ny föreståndare sedan 1 januari 2018.

Annika BergquistForskningscentrumet är ett samarbete mellan Karolinska Institutet (KI) och Stockholms läns landsting (SLL) med syfte att främja forskningen av folksjukdomar och kroniska sjukdomar som innebär extra stor sjukdomsbörda för de drabbade. Samtliga forskare inom CIMED är verksamma på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och/eller Campus Flemingsberg. 2017 tillträdde en helt ny styrelse med åtta verksamma läkare och forskare från KI och Karolinska Universitetssjukhuset.

Vad är er största utmaning just nu?

– Det är att knyta samman den kliniska och prekliniska (experimentella) forskningen. Det görs forskning med hög kvalitet både på klinikerna och i labben men samarbetet mellan forskarna behöver stärkas. Vi behöver också jobba för att snabbare implementera nya forskningsresultat i vården så att den så fort som möjligt når patienterna, säger Annika Bergquist, föreståndare för CIMED.

Hur ska ni göra för att lyckas med det?

– För att främja samarbetet mellan forskare ska vi bland annat utlysa ett samverkansbidrag där kliniska och prekliniska forskare söker medel ihop för gemensamma forskningsprojekt. Bidraget utlyses till våren men vi välkomnar hela tiden goda projektidéer som involverar interaktion. Att förkorta tiden mellan forskning och implementering i vården är en stor utmaning, men ett sätt är att tidigt involvera läkare och vårdpersonal i våra projekt, säger Annika Bergquist.

Berätta mer om forskningen vid CIMED

– Vi är ett virtuellt forskningscentrum, vi har alltså ingen fysisk plattform, men samtliga forskare är verksamma vid KI Syd. Vi är omkring 30 forskare, både juniora och seniora som forskar på sjukdomar som till exempel; cancer, diabetes och sjukdomar kopplade till åldrande, säger Annika Bergquist.

Bakgrund

Center for Innovative Medicine (CIMED) startade 2015 på uppdrag av Stockholms läns landsting med syfte att stödja forskningen på folksjukdomar vid KI Syd. 2016 gjorde SLL en översyn av CIMED där ett av kraven var att forskningen snabbare skulle implementeras i vården. Efter översynen tillsattes en ny styrelse och Annika Bergquist, överläkare och chef vid Avdelningen för gastroenterologi och reumatologi på KI, tillträdde som föreståndare och Peter Lönnroth, professor vid Göteborgs universitet, är ny styrelseordförande.

Läs mer om CIMED