Nyhetsarkiv

På den här sidan kan du söka fram äldre nyheter. Välj ämne, typ av nyhet eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram nyheter.

Hur påverkas blodsockernivån om man tränar efter jobbet i stället för på morgonen? Det ska forskare vid Karolinska Institutet studera närmare genom att kartlägga vilka mekanismer som styr träningssvaret vid olika tider på dygnet. Kvinnor med typ 2-diabetes (ej insulinbehandlad) är välkomna att anmäla sig till studien.
Nyheter
Tre av fyra som lider av en ätstörning söker inte hjälp. Det finns ett flertal faktorer som hindrar hjälpsökande hos vuxna med ätstörningar i Sverige. Nu vill forskare vid Karolinska Institutet undersöka vidare varför personer med ätstörningar sällan söker vård och vad som skulle behövas för att underlätta det. Om du upplever att du har problem relaterat till ditt ätande, kan du delta i denna studie.
Nyheter
Har du svårt att göra dig av med saker? Har du ett samlarbeteende som orsakar problem för dig? Forskare vid Karolinska Institutet genomför nu en enkätstudie för att undersöka hur personer med problematiskt samlarbeteende påverkades av pandemin. Du som känner igen dig i detta är välkommen att delta i denna studie.
Nyheter
Forskningsstudien "Aktivare Vardag" syftar att testa ett hälsofrämjande program med fokus på levnadsvanor och vardagsaktivitet för att förebygga risk för framtida stroke. Du som är 55-75 år, bosatt i Region Stockholm och är motiverad att förändra dina levnadsvanor är välkommen att delta. Känner du någon som skulle passa i studien tipsa gärna personen att ansöka.

Nyheter
Mer än var tionde kvinna lider av depression under sin graviditet. Obehandlad depression kan påverka det ofödda barnet och leder till ett stort lidande både för kvinnan och hennes närstående. Sjukdomen upptäcks inte alltid då många skäms för den. Kognitiv beteendeterapi (KBT) ger bra effekt men tillgången är begränsad.
Nyheter
Skillnader och likheter i kognitiva funktioner och emotioner uppkommer till stor del genom socialisering, men tros också till viss del bero på våra medfödda förutsättningar. Det finns relativt lite kunskap om hur stor påverkan det biologiska har, och hur mycket miljö och sociala faktorer påverkar. Den här studien syftar till att ta reda på mer om uppkomsten av könsskillnader. Är du mellan 25-55 år och tycker detta låter intressant är du välkommen att delta.
Nyheter
Arbetar du inom vården och vill dela med dig av utmaningar och goda exempel när det gäller kontakten med patienter och deras närstående? Välkommen att delta i en enkätundersökning. Dina svar kan bidra till att förbättra patientmottagandet och på sikt hälso- och sjukvården i sin helhet.
Nyheter
Att en tonåring av och till känner sig missnöjd över sitt utseende är inte ovanligt och helt normalt. Men om tankarna leder till ångest och låg självkänsla och inte går över kan det vara dags att söka professionell hjälp. Just nu genomför vi en studie med internetbehandling mot dysmorfofobi för barn mellan 12 och 17 år i Stockholmsregionen.
Nyheter
Att ändra sina alkoholvanor kan ibland vara svårt. Forskare på Karolinska Institutet undersöker just nu om ett digitalt egenvårdsprogram kan hjälpa personer som vill dricka mindre alkohol. Deltagare över 18 år från hela landet är välkomna att anmäla sig till studien.
Nyheter
Forskare på Karolinska Institutet, i samarbete med Region Stockholm, utvärderar just nu effekten av att använda mobila appar som tillägg i behandling för alkoholberoende. Du som behöver hjälp att dricka mindre eller sluta helt med alkohol är välkommen att delta.
Nyheter
Har du en ungdom hemma som verkar deprimerad eller känner sig nedstämd, irriterad och orkeslös? Blir nedstämdheten så svår att din ungdom börjar dra sig undan från roliga aktiviteter, skolan och vänner? Du kan anmäla ditt barn till en studie som utvärderar effekten av psykologisk behandling via internet för ungdomar i åldern 13–17 år med depression.
Nyheter
Det är bevisat att fysisk aktivitet vid stroke och TIA (transitorisk ischemisk attack) förbättrar hälsan och minskar risken för att bli sjuk igen. Forskare vid Karolinska Institutet undersöker nu hur rehabilitering på distans kan leda till bättre hälsa efter stroke eller TIA. Du som har drabbats av stroke eller TIA är välkommen att delta i denna studie. Det är lätt att ansöka och inga fysiska besök krävs.
Nyheter
Vi söker friska försökspersoner för deltagande i en studie om nedbrytningen av dopaminnervceller i Parkinsons sjukdom med hjälp av positronemissionstomografi (PET).
Nyheter
Just nu söker vi deltagare till en studie där vi undersöker hur upplevelsen av astma och upplevelsen av oro är relaterat till varandra.
Nyheter
Välkommen att delta i en studie om kost med olika mängd kolhydrater vid typ 1-diabetes, Diabetes ANd CarbohydratEs, DANCE-studien.
Nyheter
Nyheter
KI webbförvaltning
2024-06-11