Publicerad: 2021-10-04 10:54 | Uppdaterad: 2022-04-29 16:02

Är din tonåring deprimerad? Ungdomar 13-17 år sökes till en studie

dekorativ bild
iStock Foto: Fizkes

Har du en ungdom hemma som verkar deprimerad eller känner sig nedstämd, irriterad och orkeslös? Blir nedstämdheten så svår att din ungdom börjar dra sig undan från roliga aktiviteter, skolan och vänner? Du kan anmäla ditt barn till en studie som utvärderar effekten av psykologisk behandling via internet för ungdomar i åldern 13–17 år med depression.

dekorativ bild
iStock Foto: FotoDuets

Depression är vanligt bland ungdomar, men det kan vara svårt att få tillgång till behandling. Ett sätt att hjälpa fler ungdomar kan vara att erbjuda behandling via internet. Det finns forskning som visar att internetförmedlad behandling fungerar för vuxna med depression. Därför vill forskare på Karolinska Institutet i samarbete med BUP (Barn- och ungdomspsykiatrin), Region Stockholm undersöka om behandling via internet kan hjälpa ungdomar med depression i åldern 13–17 år. Behandlingen är kostnadsfri och studien är öppen för deltagare från hela Sverige.

Hur går studien till?

Som deltagare i studien kommer ungdomen att lottas till en av tre olika typer av behandlingar för depression – behandling via internet med behandlarstöd, behandling via internet utan behandlarstöd eller behandling via den vanliga vården för barn och unga med psykisk ohälsa. Internetbehandlingen förmedlas helt över internet under tio veckor. Ungdomen och vårdnadshavarna jobbar under dessa veckor självständigt med ett behandlingsprogram för att lära sig bryta depressionen. 

Om man istället lottas till vanlig vård skriver vi en remiss till en mottagning för barn och unga med psykisk ohälsa där ni bor. 

Vem kan delta?

För att kunna delta i studien ska du

  • vara en ungdom 13-17 år med depression (du behöver ej ha depressionsdiagnos ställd redan, utan vi forskare tar reda på det)
  • bo varsomhelst i landet. Dock vill vi att bedömningsbesök och minst ett uppföljningsbesök sker på plats (vår mottagning i Stockholm) under studietiden (under drygt 1 år);
  • ej gått i psykologisk behandling för depression (t ex KBT) senaste året
  • om använder läkemedel mot psykiska besvär, behöver de vara utprövade och stabila sen 6 veckor
  • ej hög skolfrånvaro (som riktmärke ej mer än 20-30%)

Det är ok att ha andra diagnoser utöver depression, såsom autism, ADHD eller något ångesttillstånd såsom social fobi. Depressionen ska dock upplevas som ett viktigt problem för ungdomen för att hen ska ha nytta av den här studien, samt att man fått ta del av stöd och anpassningar för sin neuropsykiatriska problematik så att vi inte missar detta.

Anmälan

Om ni är intresserade av att delta i studien kan ungdomen eller vårdnadshavaren göra en intresseanmälan här.

En behandlare kommer sedan att kontakta er för en kort telefonintervju. Om det verkar som att studien kan passa er bokas ett besök med ungdomen och minst en vårdnadshavare på vår mottagning i Stockholm. Därefter bestäms om ni ska vara med i studien. 

Viktigt att veta

Studien är öppen för ungdomar från hela landet. Som deltagare i studien kommer ungdomen att räknas som patient vid BUP Stockholm, och kontakten kommer att journalföras enligt ordinarie kliniska rutiner. Behandlingar startar löpande.

Har ni frågor?

Välkommen att kontakta Rebecca Grudin, leg psykolog och studiekoordinator på telefonnummer 070-261 59 68, alternativt skicka e-post till rebecca.grudin@ki.se

Ansvarig forskare: Eva Serlachius, professor, barn- och ungdomspsykiatriker, eva.serlachius@ki.se

 

Rebecca Grudin

Doktorand
K8 Klinisk neurovetenskap

Eva Serlachius

Gästprofessor
K8 Klinisk neurovetenskap