Publicerad: 2022-02-01 10:09 | Uppdaterad: 2023-01-11 14:23

Deltagare sökes till studie om internet-KBT för gravida med nedstämdhet eller depression

gravid kvinna med dator
Illustration Mia Bendix Foto: Mia Bendix

Mer än var tionde kvinna lider av depression under sin graviditet. Obehandlad depression kan påverka det ofödda barnet och leder till ett stort lidande både för kvinnan och hennes närstående. Sjukdomen upptäcks inte alltid då många skäms för den. Kognitiv beteendeterapi (KBT) ger bra effekt men tillgången är begränsad.

Forskare vid vid Karolinska Institutet gör nu en studie om internetförmedlad kognitiv beteendeterapi (IKBT) för depression under graviditeten. Du som är gravid och känner dig deprimerad är välkommen att delta i denna studie.

Kort om studien

Tidigare studier med internetförmedlad kognitiv beteendeterapi (IKBT) anpassad för gravida har visat en bra effekt men det är oklart hur bra den fungerar i reguljär vård. Syftet med studien är att bekräfta effekten av behandlingen och undersöka deltagarens upplevelser av vården. För att avgöra om behandlingen kan förmedlas till hela Sverige vill vi testa om bedömningen innan behandlingen fungerar lika bra oavsett om den görs som ett fysiskt besök eller via telefon- eller videosamtal. Deltagare lottas mellan att få välja eller slumpas till hur bedömningen görs – via telefon, via videosamtal eller via ett fysiskt besök (om du bor inom räckhåll för en av våra fysiska kliniker). 

Vem kan anmäla sig

Behandlingen riktar sig till dig som:

  • Är gravid i vecka 8-30 då behandlingen startar (anmälan kan göras innan vecka 8 och vi rekommenderar att anmälan görs senast i vecka 29).
  • Är inskriven och regelbundet går till mödravårdscentral
  • Känner dig ledsen, nedstämd eller deprimerad
  • Är minst 18 år.
  • Har tid att engagera dig i behandlingsarbete ca 10 veckor.
  • Har tillgång till dator och internet.
  • Har möjlighet att göra praktiska övningar i din vardag.

Oavsett vart du bor i Sverige kan du medverka i studien. För att medverka i studien måste du vara folkbokförd och vistas i Sverige.

Hur går studien till?

Inför behandlingen bedöms ditt mående inom ramen för ett fysiskt besök (om du bor nära vår mottagning), via video eller via telefon. Om du bedöms ha en depression och behandlingen passar för dig erbjuds du att genomgå 10 veckor internetförmedlad kognitiv beteendeterapi (IKBT) som har anpassats för depression under graviditeten. Under behandlingen har du regelbundet kontakt med din KBT-kunniga behandlare. Behandling följs upp inom ramen för telefonsamtal direkt efter behandlingen samt åtta till tio veckor efter förlossningen.

Anmälan

Om du är intresserad av att delta i studien kan du läsa mer om DANA-studien och anmäla dig här 

DANA-studien genomförs i reguljär vård i Region Stockholm. Därför betalar du sedvanlig patientavgift för dina besök och behandlingen täcks av högkostnadsskyddet. Avgiften är samma oberoende om du bor i Stockholm eller någon annanstans i Sverige. Det utgår ingen ersättning för deltagandet i studien.

Deltagandet är frivilligt. Behandlingen förmedlas via en säker webbplats. All informationen behandlas så att inte obehöriga kan ta del av den och sedvanlig sekretess gäller.

Kontakt för frågor om projektet och deltagande

  • DANA-studien
  • Ansvarig forskare Marie Bendix, med dr, överläkare Psykiatri Sydväst
  • Konsultenheten, Psykiatri Sydväst, Stockholm: Telefon 08-585 849 10

 

 

Profile image

Marie Bendix

Anknuten till Forskning

Kontakt

Marie Bendix Anknuten till Forskning