Publicerad: 2022-01-18 10:32 | Uppdaterad: 2024-02-28 15:44

Vill du delta i en studie om könsskillnader, kognitiva funktioner och emotioner?

dekorativ bild
iStock Foto: Andrey Popov

Skillnader och likheter i kognitiva funktioner och emotioner uppkommer till stor del genom socialisering, men tros också till viss del bero på våra medfödda förutsättningar. Det finns relativt lite kunskap om hur stor påverkan det biologiska har, och hur mycket miljö och sociala faktorer påverkar. Den här studien syftar till att ta reda på mer om uppkomsten av könsskillnader. Är du mellan 25-55 år och tycker detta låter intressant är du välkommen att delta.

dekorativ bild
iStock Foto: Anne-Marie Miller

Syftet med forskningen är att öka kunskapen om hur vår kognition och emotionella förståelse påverkas av genetiska, hormonella och sociala faktorer.

Hur går studien till?

Du kommer först få läsa igenom ett så kallat informerat samtycke ta ställning till om du vill delta eller inte.  Deltagande tar ungefär 45 minuter och innebär att du svarar på frågor via ett elektroniskt frågeformulär samt gör några uppgifter som mäter kognitionsförmågan. När du gör uppgifterna får du till exempel se bilder på saker som du ska försöka komma ihåg, avgöra om två linjer lutar åt samma håll och försöka avgöra vilket ansiktsuttryck ett ansikte speglar. I frågeformuläret får du svara på frågor om exempelvis vilken sysselsättning du har, hur du umgås med vänner, om du har någon sjukdom och om du får någon behandling. Du behöver ha tillgång till en dator och ett lugnt rum för att kunna delta.

Anmälan

Anmälan är stängd.

Kontakt till forskare

Vid frågor om deltagandet i studien vänligen kontakta Agneta Herlitz, professor, projektledare, e-post: herlitz.researchgroup@cns.ki.se

 

Kontakt

Agneta Herlitz Professor