Publicerad: 2021-10-18 14:35 | Uppdaterad: 2023-01-11 14:28

Kan man minska sitt drickande med ett digitalt program? Deltagare sökes

dekorativ bild
iStock Foto: SAND555

Att ändra sina alkoholvanor kan ibland vara svårt. Forskare på Karolinska Institutet undersöker just nu om ett digitalt egenvårdsprogram kan hjälpa personer som vill dricka mindre alkohol. Deltagare över 18 år från hela landet är välkomna att anmäla sig till studien.

dekorativ bild
iStock Foto: Sturti

Programmet, som är baserat på kognitiv beteendeterapi, är tänkt att underlätta för dig som vill förändra dina alkoholvanor i riktning mot dina egna mål. Resultaten från tidigare digitala behandlingar visar att de kan ge positiv effekt och leda till önskade förändringar vad gäller drickande, ökad livskvalitet och förbättrat psykiskt mående. En annan fördel med ditt deltagande är att du är med och utvecklar ett program som kan hjälpa andra som vill förändra sitt drickande.

Hur går studien till?

I programmet får du på ett strukturerat sätt på egen hand sätta mål och följa upp hur det går för dig under åtta veckor. Utöver ditt eget arbete med programmet kommer du att intervjuas av en legitimerad psykolog före och efter programmet för att följa upp hur det gått för dig.

Vem kan anmäla sig?

Studien vänder sig till dig som:

  • har fyllt 18 år och behöver hjälp att minska din alkoholkonsumtion
  • har tillgång till internet och en mobiltelefon
  • inte har ett akut behov av mer omfattande beroendevård  
  • inte går i behandling för alkoholproblem någon annanstans
  • är folkbokförd i Sverige
  • pratar svenska.

OBS: Att vara med i detta program kräver en arbetsinsats och ett visst ansvar. Du bör räkna med att avsätta tid varje dag för olika typer av övningar. Testperioden pågår under 8 veckor. Om du tror att du kommer att ha svårigheter att avsätta tillräckligt med tid under dessa 8 veckor så kan du inte delta i studien.
 

Anmälan

Uppgifter om dig som kommer att registreras är personuppgifter, demografiska data (som till exempel ålder, kön), sjukdomshistoria, medicinsk behandling samt resultat från de undersökningar vi gör. Alla dina uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och analyseras pseudonymiserat. Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem.

Har du frågor om studien?

Vid frågor om studien är du välkommen att kontakta ansvarig forskare: Martin Kraepelien, martin.krapelien@ki.se,  0702570643

Profile image

Martin Kraepelien

Anknuten till Forskning